Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrottsspecialisering 2

Skapad 2019-08-14 14:12 i Höghammargymnasiet Hälsinglands utbildningsförbund, GY
Gymnasieskola Idrott och hälsa
Undervisningen ska utformas så att alla kan delta och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och i samspel med andra.

Innehåll

 • Fördjupning av tekniker, taktik och mättekniker inom vald idrott.
 • Faktorer som påverkar tävlingsverksamhet.
 • Värdering, anpassning och genomförande av träningsprogram för vald idrott.
 • Olika perspektiv på utövandet av vald idrott utifrån hur kroppslig förmåga kan utvecklas i nutid och framtid.
 • Vald idrott ur ett samhällsperspektiv.
 • Vald idrott ur ett internationaliserings- och mångfaldsperspektiv.
 • Fördjupat perspektiv på något av områdena etik, moral och könsmönster i förhållande till vald idrott.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Förmåga att genomföra och anpassa utevistelser utifrån olika förhållanden och miljöer.
  Idr
 • Förmåga att planera och genomföra fysiska aktiviteter som befäster och vidareutvecklar kroppslig förmåga och hälsa.
  Idr
 • Kunskaper om betydelsen av fysiska aktiviteter och naturupplevelser för kroppslig förmåga och hälsa.
  Idr
 • Förmåga att hantera säkerhet och nödsituationer i samband med fysiska aktiviteter.
  Idr
 • Kunskaper om kulturella och sociala aspekter på fysiska aktiviteter och naturupplevelser.
  Idr
 • Förmåga att etiskt ta ställning i frågor om könsmönster, jämställdhet och identitet i relation till idrotts- och motionsutövande.
  Idr
 • Kunskaper om de krav som olika situationer ställer på ergonomisk anpassning av rörelser. Förmåga att ergonomiskt anpassa sina rörelser till olika situationer och att bedöma hur miljöer ergonomiskt kan anpassas till människan.
  Idr
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra vald idrott i enlighet med dess regler, teknik och taktik. I samband med detta kan eleven utförligt och nyanserat beskriva hur tekniker och fysiska prestationer kan mätas och dokumenteras. På denna grund kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för egna och andras utvecklingsbehov i fråga om kroppslig, teknisk och taktisk förmåga inom vald idrott i nutid och framtid.
  Idr  A
 • Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra vald idrott i enlighet med dess regler, teknik och taktik. I samband med detta kan eleven utförligt beskriva hur tekniker och fysiska prestationer kan mätas och dokumenteras. På denna grund kan eleven utförligt redogöra för egna och andras utvecklingsbehov i fråga om kroppslig, teknisk och taktisk förmåga inom vald idrott i nutid och framtid.
  Idr  C
 • Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra vald idrott i enlighet med dess regler, teknik och taktik. I samband med detta kan eleven översiktligt beskriva hur tekniker och fysiska prestationer kan mätas och dokumenteras. På denna grund kan eleven översiktligt redogöra för egna och andras utvecklingsbehov i fråga om kroppslig, teknisk och taktisk förmåga inom vald idrott i nutid och framtid.
  Idr  E
 • Eleven kan efter samråd med handledare planera anpassade träningsprogram och tävlingsförberedelser inom vald idrott utifrån individers skilda förutsättningar. Dessutom tar eleven aktivt ansvar för att genomföra dessa och kan med nyanserade omdömen värdera resultatet av sin träning och sina tävlingsförberedelser i relation till träningsmetodernas teori.
  Idr  A
 • Eleven kan efter samråd med handledare planera anpassade träningsprogram och tävlingsförberedelser inom vald idrott utifrån individers skilda förutsättningar. Dessutom tar eleven aktivt ansvar för att genomföra dessa och kan med nyanserade omdömen värdera resultatet av sin träning och sina tävlingsförberedelser.
  Idr  C
 • Eleven kan i samråd med handledare planera träningsprogram och tävlingsförberedelser inom vald idrott utifrån individers skilda förutsättningar. Dessutom tar eleven aktivt ansvar för att genomföra dessa och kan med enkla omdömen värdera resultatet av sin träning och sina tävlingsförberedelser.
  Idr  E

Matriser

Idr
Idrottsspecialisering 2

Behöver stöd för att nå målen
Behöver ett visst stöd för att nå målen
Når målen helt självständigt
Fördjupning av tekniker, taktik och mättekniker inom vald idrott
Faktorer som påverkar tävlingsverksamhet
Värdering, anpassning och genomförande av träningsprogram för vald idrott
Olika perspektiv på utövandet av vald idrott utifrån hur kroppslig förmåga kan utvecklas i nutid och framtid
Vald idrott ur ett samhällsperspektiv
Vald idrott ur ett internationaliserings- och mångfaldsperspektiv
Fördjupat perspektiv på något av områdena etik, moral och könsmönster i förhållande till vald idrott
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: