Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text åk 5

Skapad 2019-08-14 14:32 i Bårslövs skola Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Svenska
Nu ska vi arbeta med argumenterande texter där ni kommer att få lära er hur man skriver en insändare.

Innehåll

Våra mål

Du ska:

 • känna till syftet med en insändare (argumenterande text)
 • veta hur strukturen på texten ser ut
  - en bakgrund
  - åsikt
  - ett antal argument
  - sammanfattning
 • veta att en berättande text skrivs i preteritum 
 • kunna skriva dialoger på ett korrekt sätt
 • veta vad sensmoral betyder

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att:

 • ha gemensamma genomgångar på tavlan
 • arbeta i zickzack-böckerna
 • göra övningar och ha diskussioner i enskilt/par/grupp/helklass
 • skriva gemensamma fabler
 • läsa många olika fabler

Bedömning

 • Du visar att du når målen genom att:

  • du är aktiv på lektionerna och deltar i diskussioner
  • du har rätt struktur på texten
  • ditt innehåll har en röd tråd
  • du skriver i rätt tempus
  • du presenterar din åsikt och kan argumentera för det

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Argumenterande text åk 5

BÖRJAR
UTVECKLAR
BEFÄSTER
UTVIDGAR
SYFTE
Du förstår varför man skriver en argumenterande text
Du förstår att man kan skriva argumenterande i olika sorters sammanhang. Du kan anpassa texten till syftet och mottagaren.
Du förstår att skrivandet kan vara ett verktyg för att påverka. Du kan anpassa texten till syftet och mottagaren.
Du förstår att skrivandet kan vara ett verktyg för att påverka i olika sammanhang. Du både kan och vågar på egen hand anpassa och verifiera utifrån syfte och mottagare.
INNEHÅLL
Innehållet i texten är begripligt och det finns en åsikt presenterad.
Innehållet är ganska tydligt och en åsikt med några argument presenteras.
Innehållet är tydligt och en åsikt med ett flertal underbyggda argument presenteras.
Innehållet är tydligt och en tydlig åsikt med flera väl underbyggda argument presenteras. Texten innehåller även motargument.
STRUKTUR
INLEDNING
Du har en inledning med en personlig åsikt, ex: "jag tycker..."
Du har en inledning som antyder vilken ståndpunkt som kommer att föras fram.
Du har en inledning som ger en bakgrund och tydligt presenterar ståndpunkten.
Du har en inledning som ger en bakgrund, presenterar åsikten samt sammanfattar de kommande argumenten.
STRUKTUR
ARGUMENT
Du har presenterat några enstaka argument för din åsikt.
Du har givit argument men utan en logisk ordning.
Du har givit argument i logisk ordning och har med detaljer för att underbygga dina argument.
Du har givit argument i logisk ordning, styrker dina argument med bevis och varje nytt stycke börjar med ett argument som sedan utvecklas.
STRUKTUR
AVSLUTNING
Du har en enkel avslutning eller sammanfattning.
Du har avslutat med en personlig åsikt.
Du har sammanfattat med ett stycke som återberättar det viktigaste i dina argumentationer.
Du har skrivit en avslutning som upprepar de viktigaste punkterna. Du sammanfattar sedan med en slutsats.
SPRÅKLIGA DRAG
TEXTBINDNING
Du har skrivit korta meningar utifrån ditt eget eget perspektiv.
Du har använt enkla sambandsord för att binda ihop meningar och utveckla argumenten, t.ex. och, sen, men, eftersom, för att...
Du har utvecklat textbindningen genom att använda sambandsord som ger ett annat perspektiv, t.ex. även om, å andra sidan...
Du har använt mer komplicerade sambandsord som t.ex. vidare, ytterliggare, faktiskt, till exempel...
SPRÅKLIGA DRAG
TEMPUS
Du har blandat olika tempus.
Du har använt presens ganska konsekvent
Du har använt presens konsekvent.
Du har valt och använt tempus som är anpassat till innehållet.
SPRÅKLIGA DRAG
ORDVAL
Ditt ordval är enkelt och talspråkigt.
Du har börjat använda adjektiv och adverb.
Du har använt adjektiv och adverb för att göra texten mer effektiv.
Du har haft ett medvetet ordval. Du har använt varierade verb som ofta varit i passiv form "det sägs..."
SPRÅKLIGA DRAG
SPRÅKLIGA KNEP
Du har försökt att underbygga dina argument med enkla "språkliga knep".
Du har använt några språkliga knep för att underbygga dina argument.
Du har förstått att språkliga knep kan användas för att påverka och har använt flera sådana.
Du har förstått att språkliga knep kan användas för att påverka och har använt för ämnet och målgruppen väl valda sådana.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: