Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Talupfattning åk 8

Skapad 2019-08-14 14:42 i Vårbyskolan Huddinge
Grundskola 8 Matematik
Vi kommer att arbeta med taluppfattning

Innehåll

 

           Begrepp                  Metod                             Problem                      Kommunikation          Resonemang               Läxa

 

35

siffra, tal, positionssystem, tallinje, hela tal, negativa tal, positiva tal, motsatta tal

läsa av tallinjen samt addition och subtraktion med negativa tal

Lösa problem med negativa tal, några gemensamt och några enskilt

Fokusera på redovisningarna i uppgifterna. Gå igenom hur de förväntas se ut

göra resonemangs-

uppgifter, några  gemensamt och  några enskilt

De fyra 

räknesätten samt mult. och div. med 10, 100, 1000 och stora och små tal


 

36

naturliga tal, hela tal, rationella tal, irrationella tal, reella tal

multiplikation och division negativa tal

Lösa problem med negativa tal,  några gemensamt och några enskilt

Fokusera på redovisningarna i uppgifterna.

göra resonemangs-

uppgifter, några  gemensamt och  några enskilt

negativa tal


37

potens, bas, exponent

Beräkna potenser med samma bas och med olika bas

Lösa problem med potenser

Fokusera på redovisningarna i uppgifterna.

göra resonemangs-

uppgifter, några  gemensamt och  några enskilt

Potenser


38

Grundpotensform, tiopotens

Omvandla från grundpotens till tiopotens och tvärtom. 

Lösa problem med tiopotenser

Fokusera på redovisningarna i uppgifterna.

göra resonemangs-

uppgifter, några  gemensamt och  några enskilt

Tiopotens


39

Repetition och prov

Repetition och prov

Repetition och prov

Repetition och prov

Repetition och prov

Repetition och prov


 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Matematiska förmågor

E
C
A
Begrepp
Kunna förstå och använda de begrepp vi har gått igenom
Se sambandet mellan de olika begreppen och kunna växla mellan dem
Förstå och använda begreppen i, för dig, nya situationer
Metod
Använda de metoder vi har gått igenom på enkla uppgifter
På ett säkert sätt använda metoderna vi har gått igenom
Använda metoderna i, för dig, nya situationer
Problemlösning
Lösa enkla matematiska problem
Lösa matematiska problem som kräver mer än ett steg för att lösa
Lösa för dig obekanta problem med hjälp av det du lärt dig
Kommunikation
Begripligt redovisa hur du kommer fram till dina resultat
Tydligt och matematiskt redovisa hur du kommer fram till dina resultat
Tydligt och matematiskt redovisa hur du kommer fram till dina resultat så att vem som helst kan förstå hur du har löst problemet
Resonemang
På ett enkelt sätt kunna förklara samband och rimlighet
På ett matematiskt sätt kunna förklara samband och rimlighet
På ett matematiskt sätt kunna förklara samband och rimlighet så att vem som helst förstår ditt resonemang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: