Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

USA project

Skapad 2019-08-14 14:49 i Södra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Arbetsområde Great Britain utifrån section 6 i Wings
Grundskola 7 – 9 Engelska
You have read a number of texts about the USA in the Wings 8 text book, watched two films and in this way become familiar with general facts about the country. Now it is time for you to do research on your own together with a class mate. One of the grade criteria in the curriculum of English is to learn about English speaking areas, discuss and compare with, in this case, facts about Sweden. The purpose of this project is for you to get an idea of how vast and fascinating the US is.

Innehåll

 

What to do?

o   Look for specific facts about one particular state. Take notes while reading and note down all the sources you use.

o   Make a comparison between the state and Sweden. What are the biggest differences and similarities? Comment on your findings.

The presentation must have a proper introduction, main content and importantly an appropriate ending. When using difficult terminology and words, explain them to the audience.

Facts to look for

o   When the state was integrated into the union – year, date; any interesting circumstances around it

o   Capital city

o   Population - the state and the capital city

o   Geography – where in the country is the state, neighbouring states, size, topography – eg. mountains, rivers, lakes, deserts etc.

o   Climate

o   State symbols such as flower and bird

o   Information about main industries (economy)

o   Listen to the unofficial anthem, if there is one. Are there similarities to the national anthem the Spangled banner? List the similarities.

o   Famous sights, tourism

o   Optional information such as:  fun facts, high lights and celebrities from the state.

Final product

Use your notes and prepare an oral presentation, 5 minutes long, to be held in front of the class. The presentation must include:

-       facts about the state

-       a comparison with Sweden

-       your comments on the differences and similarities

-       information about your sources

A powerpoint, or similar, with pictures, maps, drawings etc. highlights and makes the presentation more interesting.

Useful links – there are of course several others you may use as long as you declare them.

www.50states.com,

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/europa/sverige/geografi-och-klimat

www.scb.se

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 9
 • Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: