Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Monster

Skapad 2019-08-14 14:54 i Emanuelskolan Sjöbo
Grundskola F – 3 Slöjd Bild Svenska
Ett litet snällt monster flyttar in i klassrummet. Hen ger eleverna uppdrag som tränar olika förmågor i svenska, slöjd och värdegrund. Eleverna får bl.a. skriva olika typer av texter, skapa ett monster och träna samarbetsstrategier.

Innehåll

 Konkreta mål

 • skriva enkla texter för hand eller på dator (sv)
 • kombinera texter med bild (bl)
 • återberätta det du hört eller läst (sv)
 • kunna ställa frågor, svara på frågor och framföra egna åsikter (sv)
 • framställa ett enkelt monster (sl)
 • Komma med idéer som utvecklar monstret (sl)

Undervisning

Du kommer att få

 • fundera, undersöka och samtala kring det som händer i klassrummet ex huset
 • muntligt och skriftligt återberätta vad som händer
 • skriva en efterlysning
 • läsa monstrets dagbok
 • skriva dagboksanteckningar
 • ta med monstret på en rast och dokumentera vad ni gjort för att sedan berätta för övriga
 • skapa ett monster
 • träna adjektiv- beskrivande ord
 • rita utifrån instruktioner
 • skriva monstersaga
 • stafettskriva
 • skriva och rita i monsterglasögon
 • gå på monsterfest

Elevdelaktighet

 • följa sin utveckling mot de konkreta målen
 • utgå från egen fantasi när monstret skapas
 • möjlighet att inreda huset
 • påverka innehållet i monsterfesten

Bedömning

Du kommer att bedömas 

 •  formativt med lärande matris
 • summativt i slutet av arbetsområdet genom sammanvägning av ditt material

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -

Matriser

Sv Sl Bl
Monstret

Trappsteg 1
Trappsteg 2
Trappsteg 3
Trappsteg 4
Skrivregler
Formulera sig och kommunicera i skrift.
Jag kan skriva några ord.
Jag kan skriva några meningar men har inte alltid punkt och stor bokstav.
Jag skriver enkla meningar med punkt och stor bokstav.
Jag skriver elevnära texter där jag stavar rätt till ord som jag ofta använder.
Återberätta
Formulera sig och kommunicera i tal.
Jag kan kommentera något jag hört eller läst.
Jag kan återberätta en del.
Jag kan återberätta några delar.
Jag kan återberätta i kronologisk ordning.
Diskutera
Formulera sig och kommunicera i tal.
Jag lyssnar när andra diskuterar.
Jag deltar till viss del i diskussioner.
Jag deltar till stor del i diskussioner.
Jag kan delta i diskussioner genom att ställa frågor, svara på frågor och framföra mina åsikter.
Bild
Kommunicera med bilder.
Jag skapar enkla bilder.
Jag skapar enkla bilder som passar till texten.
Jag skapar bilder med mycket detaljer som förstärker texten.
Jag kan kombinera mina texter med bilder så budskapet tydligt framgår.
Slöjd
Formge och framställa föremål.
Jag planerar och skapar ett monster med mycket stöd.
Jag planerar och skapar ett monster utifrån given mall med stöd.
Jag planerar och skapar ett monster utifrån given mall med lite stöd,
Jag planerar och skapar ett monster utifrån given mall självständigt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: