Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Introduktion Internationella relationer

Skapad 2019-08-14 14:54 i Kungshögaskolan Mjölby
Gymnasieskola Samhällskunskap
Den här kursen handlar mycket om storpolitik och vad som gäller mellan länder men även mänskliga rättigheter och individers roll i det stora spelet. När du har läst kursen bör du bättre förstå de stora världspolitiska frågorna.

Innehåll

 

Introduktion Internationella relationer

Vad?

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 1. Olika aktörer, deras mål och medel samt hur dessa samspelar inom utrikes- och säkerhetspolitik. Den moderna nationalstatens utmaningar som en internationell aktör.

 2. Olika teoretiska perspektiv på internationella relationer.

 3. Världskrigens och efterkrigstidens betydelse för etableringen av internationella institutioner. Olika former av organiserat samarbete mellan länder och sambandet mellan detta samarbete och den politiska och ekonomiska utvecklingen.

 4. Orsaker till och följder av samarbeten och konflikter.

 5. Internationell rätt. Möjligheter och svårigheter med att säkerställa såväl staters som individers rättigheter och säkerhet. Grundläggande internationella konventioner om mänskliga fri- och rättigheter och olika aktörers möjlighet till tillämpning.

 6. Globaliseringens betydelse för individer, grupper och samhällen samt möjligheter och utmaningar för miljö och resursfördelning.

 7. Samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder.

 8. Källkritisk granskning, tolkning och värdering av informationen från olika källor och medier i digital och annan form. Källhänvisning enligt vanliga system.

 9. Muntlig och skriftlig presentation i olika former som är vanliga inom området, till exempel debatter, debattinlägg, vetenskapliga rapporter och essäer.

 

Varför?

Öka din förståelse världspolitikens frågor och individens roll i det stora spelet.

 

Hur?

Det kommer både vara prov, fördjupningsarbete/rapport och presentationer. 

Cent innehåll Betyg Område Tid Arbetssätt  Examination
    Inledning 2    
1, 3 1 Särdrag i det internationella systemet 3 Lärarlett, uppgifter o övningar  
1, 3 1 Olika aktörer och deras mål och medel 8 Lärarlett, uppgifter o övningar Prov
5 2 Internationell rätt och mänskliga rättigheter 10 Diskussionsuppgifter, grupparb Prov
1,4,5,6 1,2,3,4 FN-rollspel 12 FN rollspel Spelet
2 1,2 Perspektiv inom IR 10 Lärarlett, uppgifter o övningar Prov
3 1,2 Efterkrigstiden och kalla kriget 4 Övningar/spel/lärare Deltagande
3 2 Utrikes och säkerhetspolitik Sverige och Europa 5 Fördjupning Deltagande
6 3 Utveckling miljö, ekonomi och handel.  5 Fördjupning Redovisning
1, 2, 3,6,7,8,9 1,2,3,4 Fördjupning om någon konflikt  16 Rapport och presentation Rapporten
1,4,5,6, 7, 8, 9 1,2,3,4 FN-rollspel 12 FN rollspel Spelet

Bedömning?

Det kommer både vara prov, fördjupningsarbete/rapport presentation.

Uppgifter

 • Prov om aktörar och det internationella systemet

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för hur olika nationella och internationella förutsättningar och förhållanden påverkar och påverkas av internationella aktörer. Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat några teoretiska perspektiv på internationella relationer.
  Sam  A
 • Eleven kan utförligt redogöra för hur olika nationella och internationella förutsättningar och förhållanden påverkar och påverkas av internationella aktörer. Dessutom diskuterar eleven utförligt några teoretiska perspektiv på internationella relationer.
  Sam  C
 • Eleven kan översiktligt redogöra för hur olika nationella och internationella förutsättningar och förhållanden påverkar och påverkas av internationella aktörer. Dessutom diskuterar eleven översiktligt några teoretiska perspektiv på internationella relationer.
  Sam  E
 • Eleven kan analysera orsaker till och konsekvenser av samarbeten och konflikter. I analysen använder eleven med säkerhet några relevanta begrepp, teorier, modeller och metoder. Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat deras styrkor och svagheter med hänvisning till olika källor.
  Sam  A
 • Eleven kan analysera orsaker till och konsekvenser av samarbeten och konflikter. I analysen använder eleven med viss säkerhet några relevanta begrepp, teorier, modeller och metoder. Dessutom diskuterar eleven utförligt deras styrkor och svagheter med hänvisning till olika källor.
  Sam  C
 • Eleven kan analysera orsaker till och konsekvenser av samarbeten och konflikter. I analysen använder eleven med viss säkerhet några relevanta begrepp, teorier, modeller och metoder. Dessutom diskuterar eleven översiktligt deras styrkor och svagheter med hänvisning till olika källor.
  Sam  E
 • Eleven diskuterar utförligt och nyanserat lösningar på internationella konflikter och problem, kan ge välgrundade och nyanserade argument för olika ståndpunkter om globaliseringens konsekvenser och betydelsen av internationella samarbeten samt värderar ståndpunkterna med nyanserade omdömen.
  Sam  A
 • Eleven diskuterar utförligt lösningar på internationella konflikter och problem, kan ge välgrundade argument för olika ståndpunkter om globaliseringens konsekvenser och betydelsen av internationella samarbeten samt värdera ståndpunkterna med enkla omdömen.
  Sam  C
 • Eleven diskuterar översiktligt lösningar på internationella konflikter och problem, kan ge enkla argument för olika ståndpunkter om globaliseringens konsekvenser och betydelsen av internationella samarbeten samt värdera ståndpunkterna med enkla omdömen.
  Sam  E
 • I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, göra adekvata källhänvisningar samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner om källornas relevans och trovärdighet utifrån syftet. Eleven kan, med säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.
  Sam  A
 • I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, göra adekvata källhänvisningar samt göra välgrundade reflektioner om källornas relevans och trovärdighet utifrån syftet. Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.
  Sam  C
 • I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, gör adekvata källhänvisningar samt göra enkla reflektioner om källornas relevans och trovärdighet. Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.
  Sam  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: