Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Svenska/SvA HT/VT- 19/20"

Skapad 2019-08-14 15:18 i Snöstorpsskolan Halmstad
Grundskola 3 Svenska som andraspråk
Språk är vårt främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära.

Innehåll

Våra mål

Du ska kunna:

Läsa:

 • Läsa bekanta och elevnära texter med flyt och svara på frågor.
 • Kommentera och återge några viktiga delar av innehållet. 
 • Föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
 • Söka information ur någon faktatext och återge innehållet muntligt. 

 

Skriva:

 • Skriva enkla texter med läslig handstil och IT- verktyg.
 •  Använda stor bokstav, punkt och frågetecken. 
 • Stava vanligt förekommande ord
 • Skriva berättande och beskrivande texter med röd tråd och begriplig handling.
 • Skriva en enkel faktatext
 • Ge enkla omdömen om dina egna och andras texter.

Samtala:

 • Ha ett grundläggande ordförråd.
 • Ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter i samtal.
 • Återberätta så att det viktigaste innehållet framgår i t ex berättelser, faktatexter och filmer. 
 • Ge och ta enkla muntliga instruktioner. 
 • Uppmärksamma när språkliga missförstånd uppstår och ber då om förtydliganden.
 • Vid samtal använder eleven i huvudsak fungerande språkliga strategier.


Så här arbetar vi

Vi kommer att:

 • Lyssna på och läsa texter
 • Samtala om texter och svara på frågor.
 • Skriva och läsa olika typer av texter.
 • Träna på stavning.
 • Träna på att bearbeta texter.
 • Muntliga presentationer.
 • Diskutera

Bedömning

 

Du visar att du når målen genom att:

 

Godtagbara kunskaper:

 • Har ett grundläggande ordförråd.
 • Läsa och skriva enligt Skolverkets bedömningsstöd avstämning C/SvA.
 • Kunna ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter i samtal.
 • Ge och ta enkla muntliga instruktioner.

Mer än godtagbara kunskaper: 

 • Läsa svårare texter med flyt. 
 • Kommentera och återge stora delar av innehållet i texten.
 • Föra ett utförligt resonemang om texters budskap.
 • Skriva faktatexter där du använder flera ämnesspecifika ord och begrepp.  
 • Ge och ta mer utförliga muntliga instruktioner.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
 • Eleven har ett grundläggande ordförråd som kan användas i samtal om elevnära frågor och ämnen.
  SvA   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår.
  SvA   3
 • Eleven kan uppmärksamma när språkliga missförstånd uppstår och ber då om förtydliganden.
  SvA   3
 • Vid samtal använder eleven i huvudsak fungerande språkliga strategier för att göra sig förstådd.
  SvA   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: