Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokratins framväxt åk 7

Skapad 2019-08-14 15:25 i Matteusskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Historia
Demokrati är bra! Hur uppstod demokratin? Vi tar vårt avstamp från grekerna och följer utvecklingen till och med den industriella revolutionen.

Innehåll

Mål för arbetsområdet

Efter avslutat arbetsområde ska du:

 • Förstå och kunna förklara, samt värdera demokratin i Grekland 
 • Kunna föra resonemang om likheter- och skillnader i demokratin i Aten och Sparta.
 • Förstå och kunna förklara hur Rom kunde bli en världsmakt
 • Förstå och kunna förklara likheter och skillnader i kvinnors levnadsvillkor i demokrati och diktatur
 • Förstå och kunna förklara orsaker och konsekvenser av den franska revolutionen
 • Förstå och kunna förklara orsaker samt konsekvenser av urbaniseringen 
 • Förstå och kunna förklara orsaker till den industriella revolutionen samt dess konsekvenser
 • Känna till hur du kan avgöra en källas trovärdighet och relevans

Centrala begrepp

Folkförsamlingen, monarkier, aristokratier, tyrannier, demokratier, Herodotos, Hellas, Kreta, civilisation, järnåldern, stadsstater, filosofi, olympiska spelen, slavarbetskraft, Spartacus, kungadöme, republik, konsulerna, Julius Ceasar, diktator, Augustus, Tiberius, Kejsare, Nero, Caligula, Hadrianus, Trajanus, Bastiljen, stånd, tionde, adeln, privilegier, borgarna, bönder, dagsverken, Ludvig XVI,  generalständerna, Code Napoléon, tegar, skifte, fårskötsel, träda, avel, ull, järnmalm, koks, stenkol, allmänningar, ångmaskinen, James Watts, lokomotivet, ångfartygen, smittkoppsvaccinet, urbanisering,  

 

Tidsplan

Veckorna 34 - 43

 

Arbetssätt

 • Lärarledda genomgångar
 • Gemensam läsning av läromedlet i helklass
 • Arbete med läromedlet (enskilt och tillsammans med andra) 
 • Resonemangsövningar (enskilt och tillsammans med andra)
 • Självbedömning och självskattning
 • Övningar i studieteknik
 • Reflekterande lektionsuppgifter som syftar till att du ska lära dig mer om hur du själv lär dig bäst 

 

Bedömning

 • Läxförhör 1: Styrelsesätt i antika Grekland (prel. sidorna 35-36)
 • Läxförhör 2: Orsaker till franska revolutionen (prel. sidorna 128 - 130 )
 • Avslutande prov vecka 43: Den industriella revolutionen (prel. sidorna 100 - 117)

 

Uppgifter

 • Förhör: orsaker till franska revolutionen

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9
 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
  Hi  7-9
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
  Hi  7-9
 • Hur historiska källor och berättelser om en familjs eller släkts historia speglar övergripande förändringar i människors levnadsvillkor.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Historia, år 7-9

Historia

Har ej uppnått godkänd nivå än
E
C
A
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: