Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Zick Zack åk 2

Skapad 2019-08-14 15:44 i Kvisthamraskolan Norrtälje
Vi kommer att arbeta med att läsa, tala, lyssna och skriva. Som grund i arbetet har vi Zick Zack läsrummet och skrivrummet.
Grundskola 2 Svenska
Vi kommer att arbeta med att läsa, skriva och tala i Svenska. Vi kommer att använda oss av läromedlet Zick Zack (skrivrummet & läsrummet) som utgångspunkt i vårt arbete.

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

Du ska utveckla din förmåga att:

 • Skriva olika texttyper, t.ex. faktatext och berättande text.
 • Att läsa på, mellan och bortom raderna.
 • Att samtala, lyssna, diskutera och presentera. 
 • Att stava och använda olika skrivregler, så som punkt och stor bokstav. 

Hur ska vi lära oss?

Vi kommer att:

 • Utgå från texterna vi läser i Zick Zack: Läsrummet.
 • Vi kommer att läsa och arbeta med b.la. återberättande texter, beskrivande texter, instruerande texter och förklarande texter.
 • Öva på att känna igen olika texttyper. 
 • Skriva olika typer av texter, b.la. faktatexter. 
 • Träna på att läsa, förstå och återberätta/samtala kring det vi läser. 
 • Arbeta både i grupp, par och enskilt.

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • Kunna skriva olika texter utifrån deras specifika uppbyggnad.
 • På ett korrekt sätt kunna använda de skrivregler vi övar på, så som stor bokstav och punkt.
 • Tolka och reflektera över de texter vi läser och arbetar med.
 • Förstå ett sammanhang genom att kunna läsa på, mellan och bortom raderna.
 • Att uttrycka och redogöra dina tankar kring de aktuella texterna vid samtal, gruppdiskussioner och redovisningar. 

 

Hur ska vi visa vad vi lärt oss?

Du visar vad du kan genom:

 • Arbete i de båda arbetsböckerna, läsrummet samt skrivrummet. 
 • Att delta i samtal och andra arbeten vi gör relaterat till de gemensamma texter vi läser.  

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: