👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumentation

Skapad 2019-08-14 16:11 i Vårbyskolan Huddinge
Grundskola 9 Svenska Svenska som andraspråk
Under de kommande veckorna kommer vi att repetera hur man argumenterar för/mot en åsikt. Syftet är att - med hjälp av retorik och olika sätt att uttrycka sin åsikt - övertyga någon som inte håller med dig.

Innehåll

Varför ska vi arbeta med det här? (Syfte/förmågor)

Du ska utveckla din förmåga att:

  • Läsa och analysera argumenterande texter
  • Formulera dig och kommunicera i skrift
  • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Det här ska du få undervisning i (Centralt innehåll)

 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera argumenterande texter
 • Strategier för att skriva argumenterande texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad
 • Ord och begrepp som har med arbetsområdet att göra

Det betyder att ni ska få lära er

 • Centrala ord och begrepp 
 • Hur man skriver en argumenterande text

Så här kommer vi att arbeta

 • Läraren kommer att ha genomgång om argumenterande texter
 • Vi läser och analyserar texter både gemensamt och enskilt
 • Du skriver och bearbetar dina texter 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Sv
 • förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Sva
 • förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sva
 • Centralt innehåll
 • Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
  Sv  7-9
 • Språkliga strukturer och normer. Stavning, meningsbyggnad, styckeindelning och olika typer av textbindning. Ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
  Sva  7-9
 • Språkliga strukturer och normer. Meningsbyggnad och ordföljd på svenska i jämförelse med andra språk eleven kan. Hur orsaks-, konsekvens- och villkorssamband kan formuleras genom olika typer av bisatser. Styckeindelning och textbindning med sambandsmarkörer, referensbindning och tematisk bindning. Skiljetecken, ordklasser, kongruens, tempus, genus och satsdelar samt stavning.
  Sva  7-9

Matriser

Sv Sva
Argumentation i skrift

Innehåll, struktur och anpassning

På väg mot E
E
C
A
Din tes framgår.
Din tes framgår tydligt
Din tes framgår tydligt.
Din artikel innehåller enkla beskrivningar och förklaringar. Du behandlar ämnet på ett enkelt sätt.
Din artikel innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar. Du behandlar ämnet på ett utvecklat sätt. Du har sakliga och underbyggda argument.
Din artikel innehåller välutvecklade beskrivningar och förklaringar. Du behandlar ämnet på ett välutvecklat och nyanserat sätt. Du har t ex flera sakliga och underbyggda argument och visar medvetenhet om andra åsikter.
Din artikel är i huvudsak sammanhängande och begriplig.
Strukturen i din artikel fungerar relativt väl med fungerande inledning, fördjupning och avslutning.
Strukturen i din artikel fungerar väl med fungerande inledning, fördjupning och avslutning.
Din artikel har viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Din artikel har relativt god anpassning till syfte, mottagare och situation.
Din artikel har god anpassning till syfte, mottagare och situation.

Språk

På väg mot E
E
C
A
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat och passar en debattartikel.
Språket är varierat, nyanserat och lyfter texten.
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande.
Meningsbyggnaden är väl fungerande.
Tempus fungerar i huvudsak.
Tempus fungerar relativt väl.
Tempus fungerar väl.
Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.

Språkliga strategier

På väg mot E
E
C
A
Du använder en i huvudsak fungerande kombination av vardagsspråk och ämnesrelaterat språk.
Du använder en ändamålsenlig kombination av vardagsspråk och ämnesrelaterat språk.
Du använder en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsspråk och ämnesrelaterat språk.