Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Organisk och vardagskemi v.34-40

Skapad 2019-08-14 16:17 i Tullbroskolan Falkenberg
Organisk kemi
Grundskola 8 Kemi
Organisk kemi handlar om kolets kemi. Det mesta vi har omkring oss innehåller kol. Vi människor består av kol och djur och växter består av kol. Även plast och alkohol innehåller kol. Vardagskemi handlar om kemikalierna i vardagen, exempelvis de som finns i maten.

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

 • Kunna förklara vad olika upptäckter av ämnen som innehåller kol har haft för betydelse för oss människor.

 • Kunna dra slutsatser utifrån resultatet av kemiska laborationer.

 • Förstå hur organiska ämnen är uppbyggda och hur man kan använda sig av dem.

 Vi kommer att läsa om:

 • I vilka olika former kol förekommer t.ex. diamant och grafit
 • Hur olika kolväten är uppbyggda och hur man namnger dessa
 • Hur man utvinner olika ämnen ur råolja som pumpas upp ur marken
 • Kolets kretslopp
 • Alkoholer och deras egenskaper och användningsområden
 • Organiska syror - syror som finns och används i naturen
 • Estrar - hur man på konstgjord väg kan framställa smak- och doft ämnen
 • Hur olika näringsämnen är uppbyggda
 • Hur olika kemikalier i vardagen fungerar och bildas

 Läromedel:

 • Gleerups Kemi 7-9, kapitel 9. Kol och kolföreningar och kapitel 10. Ämnena i maten.
 • Studi.se (Organisk kemi och biokemi)
 • Anteckningar från lektioner.

Bedömning:

 • Prov
 • Laboration och laborationsrapport.
 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
  Ke  7-9
 • Innehållet i mat och drycker och dess betydelse för hälsan. Kemiska processer i människokroppen, till exempel matspjälkning.
  Ke  7-9
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom kemi, till exempel materialutveckling och nanoteknik.
  Ke  7-9
 • Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Bedömningsmatris kemi åk 7-9

Genomföra undersökningar

förmåga att: "genomföra systematiska undersökningar i kemi"
Har ännu ej uppnått målen -->
-->
-->
-->
Använda utrustning
förmåga att använda utrustning säkert och fungerande i undersökningarna
kan använda utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
kan använda utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
kan använda utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Använda resultat
förmåga att jämföra resultaten med frågeställning och dra slutsatser med koppling till kemiska modeller och teorier
kan dra enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier
kan dra utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
kan dra välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
Utvärdera undersökning
förmåga att resonera kring reslutatens rimlighet och ge förslag på hur undersökningen kan förbättras
kan föra enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
kan föra utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
kan föra välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentation
förmåga att göra dokumentationer av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter
kan göra enkla dokumentationer
kan göra utvecklade dokumentationer
kan göra välutvecklade dokumentationer

Använda begrepp, modeller och teorier

förmåga att: "använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i naturen och samhället"
Har ännu ej uppnått målen -->
-->
-->
-->
Kunskaper
Förmåga att visa kunskaper om materiens uppbygnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang med användning av begrepp, modeller och teorier.
kan visa kunskaper genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
kan visa kunskaper genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
kan visa kunskaper genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Föra resonemang
förmåga att föra resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på kemiska samband i naturen
kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband.
kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband.
kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och visar då på komplexa kemiska samband.
Beskriva samband
förmåga att vid undersökningar av några kemikalier och kemiska processer som används i vardagen och samhället kunna beskriva och förklara kring energiomvandlingar och materiens kretslopp.
kan beskriva enkelt identifierbara samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.
kan beskriva komplexa samband och förklarar och visar på samband mellan energiomvandlingar och materiens kretslopp.
kan beskriva komplexa samband och förklarar och generaliserar kring energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Naturvetenskapliga upptäckter
förmåga att beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
kan ge exempel och beskriva några upptäckter
kan förklara och visa på samband mellan några upptäckter
kan förklara och generalisera kring några upptäckter
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: