Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 5 - New What's up - Intro + unit A

Skapad 2019-08-14 19:13 i Svaleboskolan 4-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Planering för Engelska i åk 5 Bok New What's up
Grundskola 5 Engelska
Engelska för årskurs 5.

Innehåll

Ämnesspecifik förmåga 

Tala, lyssna, läsa och förstå enkel engelska som presenteras i text och i tal. 

Centralt innehåll

Se kopplat innehåll från läroplanen nedan. 

Begrepp/språkliga mål

Intro 

 

Att kunna ord som beskriver olika slags väder.

Att kunna berätta vad det är för väder idag och imorgon. 

Att kunna de fyra olika årstiderna

Detta tränas genom att eleverna gör en väderprognos i grupp/par.

De får rita vädersymboler och berätta om vädret dag för dag i fem dagar.

De får titta på en video som inspiration och förslag på hur man kan göra.

De får använda accu weather för att ta reda på det verkliga vädret.

För att det ska bli olika väder får eleverna vara i olika engelsktalande länder. 

De får spela in det som ett tv program på sina i-pads

Länder: 

Australia

India

South Africa

USA

Ireland

Canada

Great Britain 

Barbados

 Unit A

Att kunna ord som hör ihop med att äta frukost.

Att kunna berätta om vad man äter till frukost. 

Att kunna skriva en dialog som utspelar sig vid ett frukostbord. 

Att kunna berätta vad man kan göra på en nöjespark.

Att kunna ord som hör ihop med en mataffär och vad man kan handla där. 

Att kunna lyssna och förstå en historia som handlar om shopping. 

Att kunna skriva en text om en semester. 

Kunskapskrav (för år 6)

 • En 1-6
   Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
 • En 1-6
   För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
 • En 1-6
   I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
 • En 1-6
   I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
 • En 1-6
   Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
 • En 1-6
   Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Bedömning

Tankekartor med ord och bildstöd för att kunna återberätta delar av texter med egna ord. 

Muntliga och skriftliga diagnoser av det eleverna har tränat på. 

Hörövningar med frågor. 

Undervisning 

Vi arbetar alltid med bildstöd, tala, lyssna, läsa och prata i par, grupp och helklass och i olika konstellationer, så att eleverna kan lära av varandra.

Vi leker även lekar, för att inspirera till att våga och vilja använda det engelska språket mer.

Begreppen som vi arbetar med skrivs på tavlan och används med bildstöd.

Övningarna vi gör syftar alltid till att ha ett verkligt och meningsfullt syfte, att kunna använda det engelska språket de lär sig.

Boken vi använder finns på nätet så att eleverna kan lyssna på texter och övningar både i skolan och hemmet.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  A 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  En  A 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  A 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  A 6
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: