Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskapligt arbetssätt samt hur man skriver en labbrapport

Skapad 2019-08-14 20:58 i Kungshögaskolan Mjölby
Gymnasieskola Naturkunskap
Här får du lära dig vad ett naturvetenskapligt arbetssätt är och hur det kan skilja sig från pseudovetenskap. Vi tittar också på vad en teori är och hur man skriver en labbrapport.

Innehåll

Vad?

 • Naturvetenskapens ämnesområden
 • Naturvetenskapens historia
 • Vetenskapligt arbetssätt
 • Vetenskapligt skrivande

Varför?

 • För att kunna diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll.
 • För att veta hur naturvetenskap organiseras liksom kan användas för kritisk granskning.
 • För att kunna genomföra en naturvetenskaplig undersökning och förstå naturvetenskapens betydelse i samhället. 

Hur?

 • Genomgångar
 • Laborationer
 • Enskilt arbete

Bedömning?

 • Muntlig redovisning av uppgifter
 • Inlämning av labbrapport

 

 

När du blir klar med kunskapsområde är du kunnig att ta ställning och granska kritisk ett arbete, skriftligt eller muntligt. Dessutom kommer du kunna olika ord/begrepp som du kommer möta som bl.a. de mänskliga-, tekniska- och informationskällans faktorer och hur de faktorerna skulle kunna påverka på en slutsats vid en undersökning. 

 

 

Uppgifter

 • Frågor till filmen om klimatförändringar

 • Mall för labbrapport

 • Film om naturvetenskap från svt-play, intro till kursen

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer, klassificering, mätningar, simuleringar och experiment samt etiska förhållningssätt kopplade till det naturvetenskapliga utforskandet.
  Nak  -
 • Naturvetenskapligt förhållningssätt, hur man ställer frågor som går att undersöka naturvetenskapligt och hur man går till väga för att ställa företeelser i omvärlden under prövning.
  Nak  -
 • Hur naturvetenskap kan granskas kritiskt samt hur ett naturvetenskapligt förhållningssätt kan användas för att kritiskt pröva ovetenskapligt grundade påståenden.
  Nak  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan översiktligt beskriva hur naturvetenskap organiseras och kan användas för kritisk granskning. Vidare föreslår och utför eleven en enkel naturvetenskaplig undersökning och redogör utförligt och nyanserat för den. Dessutom kan eleven ge enkla exempel på hur teorier kan prövas genom kritisk granskning, samt diskuterar utförligt och nyanserat utifrån några exempel på vilket sätt naturvetenskapliga teorier har haft betydelse för samhällets framväxt.
  Nak  A
 • Eleven kan översiktligt beskriva hur naturvetenskap organiseras och kan användas för kritisk granskning. Vidare föreslår och utför eleven en enkel naturvetenskaplig undersökning och redogör utförligt för den. Dessutom kan eleven ge enkla exempel på hur teorier kan prövas genom kritisk granskning, samt diskuterar utförligt utifrån några exempel på vilket sätt naturvetenskapliga teorier har haft betydelse för samhällets framväxt.
  Nak  C
 • Eleven kan översiktligt beskriva hur naturvetenskap organiseras och kan användas för kritisk granskning. Vidare föreslår och utför eleven en enkel naturvetenskaplig undersökning och redogör översiktligt för den. Dessutom kan eleven ge enkla exempel på hur teorier kan prövas genom kritisk granskning, samt diskuterar översiktligt utifrån något exempel på vilket sätt en naturvetenskaplig teori har haft betydelse för samhällets framväxt.
  Nak  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: