Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska vt-20

Skapad 2019-08-14 21:05 i Parkskolan Ludvika
Vårterminens planering för åk 4.
Grundskola 4 Svenska
Under vårterminen kommer vi att fortsätta vårt arbete med olika typer av texter. Vi tränar strategier för att kunna skriva olika typer av texter med anpassning till uppbyggnad och språkliga drag. Vi skapar bilder som samspelar med texterna. Eleverna kommer att få fortsätta bedöma både sina egna och andras arbeten utifrån givna mallar. Fokus kommer också att ligga på att öka läsflyt och läsförståelse genom diskussioner och daglig lästräning.

Innehåll

Vad ska vi lära oss? Varför just detta?

 • Vi ska träna på olika lässtrategier för att kunna ta till oss olika texter och förstå vad vi läser, samt öka vårt läsflyt. 
 • Vi ska fortsätta bearbeta de berättande texter som vi skrivit under höstterminen. 
 • Vi ska skriva faktatexter och insändare, utifrån texternas typiska språkliga drag. Vi använder oss av stöd i form av tankekartor.
 • Vi ska fortsätta träna vår förmåga att ge feedback på varandras texter utifrån given mall. Vi ska även träna på att bedöma våra egna texter för att öka förståelsen kring vad som är en text med god kvalité.
 • Vi ska med hjälp av kompisars feedback träna på att bearbeta våra texter så att de blir ännu bättre.

Hur ska vi lära oss detta?

 • Vi kommer att arbeta med en ny form av läxa som inkluderar läsning och läsförståelse genom EPA-metoden (enskilt, par och alla tillsammans).
 • Träna upp vår läsförståelse genom att hitta strategier för hur man sökläser och hittar svar i olika texter, synligggöra svar mellan raderna, på raderna och bortom raderna. Detta är också en del av det arbete som sker kring svenskläxan.
 • Analysera och diskutera olika texter.
 • Skriva texter tillsammans i helklass och enskilt.
 • Bedöma våra egna och andras texter.
 • Vi kommer att läsa dagligen (enskilt och i grupp).

Vad kommer att bedömas?

Du kommer att bedömas utifrån din förmåga att:

 •  Läsa olika typer av texter och svara på frågor i anslutning till texterna. Du ska även kunna diskutera och ställa egna frågor eller uttrycka funderingar.
 •  Vara delaktig under svenskalektionerna och i diskussionerna kring olika texter och arbeten.
 •  Skriva de olika texttyperna utifrån typiskt språkliga drag, där du visar att du förstår textens uppbyggnad.
 •  Bedöma andras arbete utifrån given mall.

Hur får du visa vad du kan?

Vi bedömer ditt arbete formativt under lektioner där du förväntas vara delaktig och visar din förmågor. Du får även visa dina kunskaper under summativa former som exempelvis när du svarar på ställda frågor till en text. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse
  Sv  C 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
  Sv  C 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt
  Sv  C 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Sv  A 6
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 6

Matriser

Sv
Matris i svenska

Procedurförmåga Lejon
Läsförståelse
Jag förstår oftast vad jag läser men behöver stöd för att plocka ut viktiga delar ur texten.
Jag förstår det jag läser och kan oftast svara på frågor i anslutning till texten.
Jag förstår det jag läser och kan svara på frågor i anslutning till texten.
Procedurförmåga Lejon
Skriva texter
Jag kan med stöd av läraren skriva olika typer av texter utifrån texttypens uppbyggnad och språkliga drag.
Jag kan skriva olika typer av texter utifrån texttypens uppbyggnad och språkliga drag.
Jag kan detaljerat skriva olika typer av texter utifrån texttypens uppbyggnad och språkliga drag.
Analytisk förmåga Lejonet
Bedöma texter
Jag kan med stöd av läraren bedöma mina egna och andras texter utifrån en given mall.
Jag kan skriva bedöma mina egna och andras texter utifrån en given mall.
Kommunikativ förmåga
Gestaltande beskrivningar
Jag kan med stöd och påminnelse använda mig av gestaltande beskrivningar i mina texter.
Jag har några gestaltande beskrivningar med i mina texter och förstår varför mina texter blir bättre.
Jag använder alltid gestaltande beskrivningar i mina texter och har förståelse hur de lyfter min text.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: