Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik HT år 7

Skapad 2019-08-14 22:23 i Hannaskolan Grundskolor
Grundskola 7 Teknik
Det här är planeringen för höstterminen

Innehåll

Innehåll

Vi kommer att varva teori och praktik. Vissa kunskapskrav handlar mycket om att analysera och reflektera. De arbetar vi med i Google classroom, du lämnar in till mig och jag ger feedback på ditt arbete. I det vanliga klassrummet kommer vi att bygga en råttfällebil samt att montera sladdar och strömbrytare och andra saker du kan ha nytta av i vardagen (nej, vi kommer INTE att trimma moppar!) :)

Bedömning

Jag kommer att klicka i betygstabellen i slutet av terminen, så att du ser vad ditt betyg bygger på. Under terminens gång har du och jag en pågående dialog om hur din utveckling går framåt. Prata med mig på lektionerna! Vänta inte till slutet av terminen.

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • kan göra väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.
  Tk  7-9
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  Tk  7-9
 • Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.
  Tk  7-9
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
  Tk  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: