Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bågen

Skapad 2019-08-15 07:29 i Almtunaskolan Uppsala
I arbetet med Bågen utvecklas den språkliga medvetenheten. Bågen övar bokstavsljud och form, ljudning, ordkunskap, läsförståelse, ordbildning samt meningsbyggnad. Bokstäverna presenteras i en genomtänkt ordning för att göra det lättare att knäcka den alfabetiska koden. Eleverna arbetar med bokstavslådor med gemener och versaler, arbetsblad och laborativa övningar. http://www.alfamax.se/bagen
Grundskola F Svenska
Vi kommer i Förskoleklass att arbeta med materialet Bågen.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

- Bokstavsigenkänning

Konkretisering av mål

Under bokstavsarbetet ska du få lära dig:

Känna igen alla bokstäver och veta hur de låter.
Forma alla bokstäver, både stora och små.
Skriva ord och meningar.
Ljuda ord och meningar.
Använda några ordbilder (som man känner igen utan att behöva ljuda)
Förstå det du läser.
Läsa något med flyt.
Kunna samarbeta och delta i samtal i par och i grupp.
Nya ord och uttryck.

Arbetssätt

Bokstavsarbetet innehåller olika typer av material för att aktivera flera sinnen.

Vi övar bokstavsljud och form, ljudning, ordkunskap, ordbildning samt meningsbyggnad.

Eleverna språkar med varandra för att skapa gemenskap och för att utveckla sin språkliga medvetenhet.

Varje elev får arbeta på sin nivå och välja uppgifter från sitt protokoll.

En del övningar utförs enskilt, andra i par eller grupp.

Kartläggning

Vårt bokstavsarbete består av 7 delar.

Efter varje del får eleven göra några Kan du?-uppgifter för att visa att han/hon kan gå vidare till nästa del.

Var eleven befinner sig i materialet följs upp i matrisen se nedan.

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
    Gr lgr11
  • Centralt innehåll
  • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
    Gr lgr11  -

Matriser

Sv
Arbetsmoment Bågen

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Nivå 6
Nivå 7
Fonem (språkljud)
Kan namn och ljud på 4 bokstäver: Oo, Aa, Ll, Vv
Kan namn och ljud på 8 bokstäver: del1 Uu, Ii, Mm, Rr
Kan namn och ljud på 12 bokstäver: del1-2 samt Ee, Ss, Nn, Öö
Kan namn och ljud på 16bokstäver: del1-3 samt Ää, Ff, Hh, Tt
Kan namn och ljud på 20 bokstäver: del1-4 samt Åå, Bb, Gg, Jj
Kan namn och ljud på 24 bokstäver: del1-5 samt Yy, Pp, KK, Dd
Jag känner igen namnen på bokstäverna Cc, Zz, Xx, Qq, Ww
Fonem (muntligt)
Kan särskilja ljuden i ett ord. Ex: lina, l-i-n-a
Jag kan rimma på några enstaviga ord. Ex: mus - hus
Jag kan ta bort ett ljud och bilda ett nytt ord. Ex: (r)is - is
Jag kan lägga till ett ljud och bilda ett nytt ord. Ex: m+ur=mur
Jag känner till begreppet vokaler
Bokstavsform
Jag känner igen och skriver 4 bokstäver, både stora och små.
Jag känner igen och skriver 8 bokstäver, både stora och små.
Jag känner igen och skriver 12 bokstäver, både stora och små.
Jag känner igen och skriver 16 bokstäver, både stora och små.
Jag känner igen och skriver 20 bokstäver, både stora och små.
Jag känner igen och skriver 24 bokstäver, både stora och små.
Jag känner igen bokstäverna Cc, Xx, Qq, Zz, Ww både stora och små.
skriva med flyt
Jag lekskriver
Jag skriver bokstäver från del 1-3 automatiskt.
Jag skriver bokstäver från del 1-4 automatiskt.
Jag skriver bokstäver från del 1-5 automatiskt.
Jag skriver bokstäver från del 1-6 automatiskt.
Skapa och skriva
Jag kan skriva ord med de bokstäver jag lärt mig. Ex. av, lo (vk kv)
Jag kan bygga och läsa enkla ord med tre ljud. Ex. val, ram (kvk)
Jag kan läsa ord med 3 ljud i rätt ordning
Jag kan läsa ord som slutar på -a och -e. Ex. höna, nere. (kvkv)
Jag kan läsa ord av typen kvkvk. Ex. låser, båtar
Jag kan läsa ord som slutar på -ig, -el. Ex. Solig, segel
jag ljudar okända ord.
Använda ordbild
Jag läser och skriver som en ordbild: en
Jag läser och skriver som en ordbild: ett
Jag läser och skriver som en ordbild: nej, hej, han, hon
Jag läser och skriver som en ordbild: kan, man, inte
Jag läser och skriver som en ordbild: och, men, den, min, din, sin
Läsa och förstå
jag kan läsa några självvalda ord och förstå vad de betyder
jag parar ihop ord och bild.
jag känner till att en mening avslutas med punkt.
jag kan para ihop en enkel mening med bild. Ex. Siv ser en ros.
Jag deltar i samtal om det jag läst.
jag kan para ihop enkla meningar med en bild
jag läser en enkel historia och berättar vad jag läst.
Läsa med flyt
Jag kan läsa ordet sa med flyt.
jag kan läsa ord från del 3 med flyt.
jag kan läsa med flyt; jag, var, hur
Jag kan läsa enkla meningar med två-tre ord från del 1-5 med flyt.
Jag kan läsa enkla meningar med två-tre ord från del 1- med flyt. Ex. jag har en bil.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: