Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klockan, överslagsräkning/rimlighet, addition och subtraktion

Skapad 2019-08-15 08:18 i Slöingeskolan Falkenberg
Klockan, överslagsräkning, rimlighet, addition och subtraktion
Grundskola 2 Matematik
Du kommer att få träna på klockan, överslagsräkning, rimlighet och addition och subtraktion med ental och tiotal samt båda delar.

Innehåll

  

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer att få utveckla din förmåga att:

 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
 • föra olika matematiska resonemang

Bedömning - vad och hur

Vad

Efter att vi arbetat ska du kunna:

 • avläsa klockan med minuter som 5, 10, 15, 20 och 25, både muntligt och skriftligt
 • ange klockslag på två olika sätt såsom 10 i 7 och 6.50
 • placera tim- och minutvisarnas position någorlunda rätt
 • avgöra hur många tiokronor som behövs i enkla köpsituationer och avgöra hur mycket pengarna räcker till
 • avgöra om svaren är rimliga eller orimliga
 • tiotal och ental samt räkna addition och subtraktion med dessa

Hur

Vi kommer att bedöma:

 • hur du deltar i samtal och visar att du kan resonera (i par och helklass)
 • dina diagnoser, mattelappar och arbetet i Eldorado
 • ditt arbete på matematiklektionerna

 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att arbeta:

 •  med diskussioner och resonemang kring arbetsområdet
 • med konkret material
 • i Eldorado
 • med arbetsblad och mattelappar
 • gemensamt i helklass, i grupper, i par samt enskilt
 • digitalt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: