Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kompisar

Skapad 2019-08-15 08:33 i Nyhammars förskola Ludvika
Projekt vår närmiljö
Förskola
Vi kommer att under läsåret 19 -20 arbeta med ett kompistema för att alla barn ska känna sig betydelsefulla och respekterade. Vi vill ge barnen verktyg i hur man är mot varandra.

Innehåll

 

Värdegrundsarbetet är alltid aktuellt och viktigt, och handlar om att lära känna sig själv på olika plan och hur man behandlar och fungerar med andra i sin omgivning. I förskolan men även utanför, uppstår ofta situationer och händelser där frågor och olika dilemman uppstår. T.ex. hur man är en bra kompis, hur man säger förlåt, vad är rätt och fel, och hur man kan göra i olika situationer. 

Skapa en barngrupp som visar respekt och hänsyn till varandra.

Vi vill ge barnen verktyg som de kan använda när de ska:

 • Dela med sig
 • Samarbeta
 • Vänta på sin tur
 • Göra förlåt
 • Säga stopp
 • Lyssna på varandra och komma överens

 


Vi kommer att arbeta utifrån de tio kompis böckerna som bygger på barnkonventionen. På samlingarna kommer vi att ha roll och dockspel  med Bobbo och Doddo i olika situationer som uppkommer bland barnen. Vi tittar på filmer som handlar om vänskap  tex Daniel Tiger och Greta gris.

I  vardagssituationerna tar vi tillfällena att samtala med barnen när vi spelar spel, vid måltiderna och av/påklädningens situationer.

Vi dokumenterar det vi gör och händelser bland barnen genom att anteckna, ta kort och skriva lärloggar om vad vi gör.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: