Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Deckare (läsa, recensera, skriva)

Skapad 2019-08-15 08:42 i Getingeskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Vi ska under de kommande 12 veckorna jobba med att läsa deckare skriva recension på boken du har läst och skriva en egen deckare berättelse.

Innehåll

Vecka 34- 37

Ni kommer att prata om hur deckargenren är uppbyggd och fungerar.

Ni kommer att få låna en deckarbok på biblioteket som ni ska läsa på lektionstid. Under denna period kommer vi att undervisa om denna genrer, jobba med olika övningar, se på filmer, föreläsningar och diskussion.

Vi kommer att undervisa i detta ämnesområde 21 timmar.

Vecka 38-41 

Ni kommer att skriva en recension på den deckare du läst.

Under denna period kommer vi ingående gå igenom hur en recension ska vara uppbyggd. Ni kommer jobba med: olika övningar, lyssna och vara aktiva på föreläsningar, genomgångar på tavlan, ta del av exempel på hur folk har gjort egna recensioner.

Vi kommer att undervisa i detta ämnesområde 21 timmar.

Vecka 42-46

Ni kommer under den här perioden få skriva en egen deckare på datorn.Vi kommer att ha gemensamma genomgångar på olika dilemman som man kan stöta på när man är inne i sitt skrivande. Stort fokus kommer att ligga på ert skrivande under denna period.

Vi kommer att undervisa i detta ämnesområde 21 timmar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: