Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturen på hösten

Skapad 2019-08-15 08:42 i Smygeskolan F-6 Trelleborg
Skogen, ett arbete i biologi om ekosystem, biologisk mångfald och nedbrytning
Grundskola 4 – 6 Biologi
Ett arbete i biologi om hur naturen förändras på hösten.

Innehåll

Eleverna ska:

 • Veta varför lövträden fäller sin löv
 • Veta varför löven ändrar färg
 • Kunna berätta hur löv och döda djur bryts ner.
 • Känna till namnen på några träd, bär och svampar
 • Kunna ge exempel på hur frön sprids
 • Lära sig om näringskedjor och näringsvävar.
 • Kunna förklara varför fåglar flyttar
 • Kunna utföra fältstudier
 • Kunna dokumentera sina fältstudier
 • Lära sig mer om fotosyntesen

Det här gör vi:

 • Arbete med faktatexter
 • Arbeta med berättande texter
 • Arbete med fältstudier och enkla undersökningar
 • Arbete med dokumentation
 • Arbete med studiefrågor och skriftliga uppgifter
 • Se på film 
 • Arbeta i grupp 

Det här bedöms:

 • Elevens förmåga att utföra fältstudier
 • Elevens förmåga att dokumentera undersökningar
 • Elevens kunskap om nerbrytning och hållbar utveckling. 
 • Elevens kunskap om olika djur och växter.

 Ord och begrepp som används: 

Klorofyll, kompost, Samband, fotosyntes, näringskedja, näringsväv, nedbrytare, organismer, ekosystem, fröspridning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: