Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO åk 3

Skapad 2019-08-15 08:46 i Sternöskolan Karlshamn
Grundskola 3 Biologi Teknik NO (år 1-3)
Under NO-lektionerna att fokusera på olika näringskedjor, blandningar och lösningar, tyngdkraft och friktion, evolutionen, livscykler m.m.

Innehåll

 Syfte

Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser.

 

   Undervisning

På lektionerna kommer du att få:

 

-utföra enkla laborationer samt dokumentera dessa.

-utföra enklare experiment med blandningar och lösningar.

-delta i gemensamma diskussioner.

-se på film om evolutionen, tekniska lösningar, näringskedjor och livscykler.

-följa fjärilars liv.

 

Du ska du lära dig:

 - förstå begrepp, modeller och teorier.

- att laborera enskilt och i grupp.

- att skriva hypotes, resultat och slutsats.

- om blandningar och lösningar.

- skapa en egen faktatext.

Mål och bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

-genomföra och dokumentera enkla experiment och laborationer.

-kunna använda dig av din dokumentation i diskussioner och samtal.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Bi  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  Bi  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  Bi  1-3
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  Bi  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  Bi  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  Bi  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  Bi  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: