Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 9

Skapad 2019-08-15 08:50 i Genarps skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Vad är egentligen idrott och hälsa? Här under kan du läsa vad vi kommer att arbeta med inom ämnet idrott och hälsa.

Innehåll

 

Syfte

Mål som eleverna ska ha uppnått  i slutet av det nionde skolåret:

Undervisningens innehåll

 • Simning och livärddning
 • Friidrott
 • Konditionsträning
 • Orientering
 • Ergonomi
 • Lekar och lagspel
 • Dans och rörelse till musik
 • Ledarskap
 • Redskapsgymnastik
 • Styrke- rörlighets- och konditionsträning

Matriser

Idh
Simning och livräddning

 • Idh  7-9   Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Idh  7-9   Olika simsätt i mag- och ryggläge.
 • Idh  7-9   Första hjälpen och hjärt- och lungräddning.
 • Idh  7-9   Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer i och vid vatten med alternativa hjälpredskap, enligt principen för förlängda armen.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Simning
på bröst
Jag har svårigheter att simma. Jag kan ej simma 200m.
Jag kan simma 200 m bröstsim
Simning
på rygg
Jag kan inte simma 50m ryggsim.
Jag kan simma 50 ryggsim
Livräddning
Jag har svårigheter att livrädda med livboj.
Jag klarar att bogsera kamrat med livboj men har problem med bogseringen (svaga bentag, böjda armar etc).
Jag klarar att livrädda med livboj med ganska god teknik men kan bli lite snabbare.
Jag kan livrädda mycket bra. Känner mig stark och snabb.
Trampa vatten
Jag har svårighet att trampa vatten
Jag kan trampa vatten
Klädsim
Jag har svårighet att simma klädsim
Jag kan simma klädsim
Badvett
Jag kan inte vad badvett är
Jag kan berätta vad man ska tänka på när man befinner sig nära vatten

Idh
Lek, spel och idrotter

Rubrik 1

 • Idh  7-9   Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Lekar, spel och idrott
Du deltar endast om någon annan passar mig
Jag deltar något under lekar, spel och andra idrotter.
Du deltar för det mesta under olika lekar, spel och andra idrotter
Du deltar alltid under olika lekar, spel och andra idrotter
Anpassning rörelser
Jag inte kan anpassa mina rörelser under olika lekar, spel och andra idrotter
Jag kan anpassa mina rörelser något under olika lekar, spel och andra idrotter genom att spänna, slappna av, variera fart eller avväga kraft
Jag kan anpassa min rörelser under olika lekar, spel och andra idrotter genom att spänna, slappna av, variera fart eller avväga kraft
Jag är säker i min anpassning under olika lekar, spel och andra idrotter genom att spänna, slappna av, variera fart eller avväga kraft
Anpassning till sammanhang
Jag kan inte anpassa mina rörelser i olika sammanhang
Jag kan anpassa mina rörelser något under olika sammanhang under olika lekar, spel och andra idrotter genom att ta hänsyn, följa regler, förstå spelets ide, passa till medspelarna, får alla med i spelet/leken
Jag kan anpassa mina rörelser under olika sammanhang under olika lekar, spel och andra idrotter genom att ta hänsyn, följa regler, förstå spelets ide, passa till medspelarna, får alla med i spelet/leken
Jag är säker i min anpassning under olika sammanhang under olika lekar, spel och andra idrotter genom att ta hänsyn, följa regler, förstå spelets ide, passa till medspelarna, få alla med i spelet/ leken
Komplexa rörelser
Jag kan inte sätta ihop flera grundformer till en komplex rörelse
Jag kan sätta ihop lättare grundformer till en komplex rörelse. Detta genom att använda rätt teknik, med kontroll, smidigt, effektivt och med lätthet. Ex ett längdhopp
Jag kan sätta ihop flera grundformer till en komplex rörelse. Detta genom att använda rätt teknik, med kontroll, smidigt, effektivt och med lätthet ex ett höjdhopp
Jag kan utan problem sätta ihop flera grundformer till en komplex rörelse. Detta genom att använda rätt teknik, med kontroll, smidigt, effektivt och med lätthet ex dribbling i bollsporter med fart.
Redskap
Jag har svårigheter att genomföra grundmotoriska övningar på matta och i räck, ringar och hopp
Jag kan genomföra grundläggande övningar till exempel; kullerbytta, jämvägande, flå katt och sidhopp
Jag kan genomföra mer avancerade övningar till exempel; huvudstående, överkastning, stuphängande och grenhopp på bock
Jag kan genomföra mycket avancerade övningar till exempel; handstående, ridsväng och kullerbytta på plint

Idh
Dans

Rubrik 1

 • Idh  7-9   Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Idh  7-9   Digitala och andra verktyg för att planera, genomföra och värdera rörelseaktiviteter.
 • Idh  7-9   Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.
 • Idh  7-9   Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Rörelse till musik
Jag klarar av de flesta enkla steg, men behöver hjälp att hitta rätt i takten
Jag klarar av att göra enkla steg och jag håller mig i takt till musiken under större delen av stegkombinationen
Jag utför stegen med god takt och precision. Jag kan även hitta tillbaka i takten om jag kommer av mig
Jag utför stegen med stil och precision. Jag kan, med lätthet följa efter och lära mig nya steg. Jag har mycket god taktkänsla.
Traditionella danser
Traditionella danser Traditionella danser Jag deltar inte i de traditionella danserna
Jag kan följa den som för med stöttning. Jag kan inte vara den som för
Jag kan följa den som för. Jag kan föra med hjälp av stöttning. Kan oftast hålla takten och föra så den jag för hänger med.
Jag både följer och för. Jag kan hålla takten och steg så att den jag för hänger med

Idh
Hälsa och livstil

Rubrik 1

 • Idh  7-9   Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
 • Idh  7-9   Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
 • Idh  7-9   Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
 • Idh  7-9   Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.
 • Idh  7-9   Hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer, till exempel av kön.
 • Idh  7-9   Kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Delta i styrke-, rörlighet- och konditionsträning
Jag inte inte deltagit i styrke- rörlighets- och konditionsträning i tillräckligt hög grad
Jag har på ett i huvudsak fungerande sätt deltagit i styrke- rörlighets- och konditionsträning
Jag har på ett relativt väl fungerande sätt deltagit i styrke- rörlighets- och konditionsträning
Jag har på ett väl fungerande sätt deltagit i styrke- rörlighets- och konditionsträning
Kondition
Min kondition är bristfällig och bör utvecklas.
Jag har ganska bra kondition men bör öva mer.
Jag har bra kondition.
Jag har mycket bra kondition.
Ord och berepp
Jag kan inte förklara några ord begrepp inom styrke- rörlighets- och konditionsträning
Jag kan förklara enkla ord och begrepp inom styrke- rörlighets- och konditionsträning
Jag kan förklara mer avancerade ord och begrepp inom styrke- rörlighets- och konditionsträning
Jag kan förklara avancerade ord och begrepp på ett väl underbyggt sätt inom styrke- rörlighets- och konditionsträning
Samband mellan kost och träning
Jag kan inte se samband mellan styrke- rörlighets- och konditionsträning och en god hälsa
Jag kan se ett samband mellan styrke- rörlighets- och konditionsträning och en god hälsa på ett enkelt sätt
Jag kan se ett samband mellan styrke- rörlighets- och konditionsträning och en god hälsa på ett avancerat sätt och ge flera exempel på hur detta syns på kort sikt
Jag kan se ett samband mellan styrke- rörlighets- och konditionsträning och en god hälsa på ett avancerat sätt och ge flera exempel på hur detta syns och hur det påverkar ens hälsa på längre sikt
Kost
Jag kan inte se samband mellan kost och hälsa
Jag kan se enkla samband mellan kost och hälsa
Jag kan med enkla resonemang berätta vad kost och hälsa har för samband
Jag kan på flera sätt berätta vad kost och hälsa har för samband och kan ge flera exempel vad den gör för kroppen
Planering
Jag kan inte göra en längre planering där jag sätter upp specifika träningsmål som jag sedan utvärderar och reflekterar över resultatet.
Jag kan göra en längre planering med stöttning där jag sätter upp specifika träningsmål som jag sedan utvärderar och reflekterar över resultatet med ett lättare språk.
Jag kan göra en längre planering där jag sätter upp specifika träningsmål som jag sedan utvärderar och reflekterar över resultatet med ett lättare språk. Jag kan i min reflektion koppla in flera faktorer som har påverkat mitt resultat.
Jag kan göra en längre planering där jag sätter upp specifika träningsmål som jag sedan utvärderar och reflekterar över resultatet där jag kan koppla resultatet till flera faktorer och även se konsekvenser över ett handlande.
Påverkande faktorer
Jag kan inte föra några resonemang hur ex kön och kroppsideal påverkar en individs val av fysisk aktivitet
Jag kan föra några enkla resonemang hur ex kön och kroppsideal påverkar en individs val av fysisk aktivitet
Jag kan föra några utvecklade resonemang hur ex kön och kroppsideal påverkar en individs val av fysisk aktivitet
Jag kan föra några välutvecklade resonemang hur ex kön och kroppsideal påverkar en individs val av fysisk aktivitet

Idh
Förebygga skador och HLR

Rubrik 1

 • Idh  7-9   Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.
 • Idh  7-9   Första hjälpen och hjärt- och lungräddning.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Uppvärming
Jag kan inte med egna ord berätta varför man värmer upp, jag kan inte genomföra en uppvärmning på egen anpassad till kommande aktivitet
Jag kan med ett lätt språk berätta varför man värmer upp, Jag kan med stöttning värma upp på egen han så att den anpassas till kommande aktivitet
Jag kan med ett lättare språk berätta vafför man värmer upp och kan ge exempel på risker om man slarvar med uppvärmningen. Jag kan med lite stöttning värma upp så att den är anpassad till kommande aktivitet
Jag kan på ett avancerat sätt berätta vad som händer i kroppen när man värmer upp och om de risker som finns om man slarvar med uppvärmningen. Jag kan utan stöttning värma upp så att det passar med kommande aktivitet.
Arbetsstälningar
 • Idh  C 9
Jag har behöver jobba på min kroppshållning för att undvika belastningsskador. Jag kan inte förstå vikten av en god kroppshållning och hur den påverkar mig i framtiden
Jag har en god kroppshållning men behöver utveckla den för att unika belastningsskada. Jag kan förstå vikten av god kroppshållning och hur den påverkar mig i framtiden. Jag behöver stöttning om hur övningar genomförs med en god kroppshållning
Jag har en mycket god kroppshållning. Jag kan se samband mellan en god kroppshållning och belastningsskador. Jag genomför övningar med god kroppshållning
Jag har en väl utvecklad kroppshållning i övningar som jag utsätts för. Jag kan se flera samband mellan en god kroppshållning och belastningsskador.
Skador
Jag kan inte förebygga skador i aktiviteter eller delta i samtal som handlar om att förebygga skador.
Jag kan med hjälp förstå hur jag kan delta på ett säkert sätt för att förebygga skador. Jag kan deltar med enkla resonemang om hur man kan förebygga skador.
Jag kan delta på ett sätt i aktiviteter för att undvika skador. Jag kan delta i samtal och föra utvecklade resonemang om hur man förebygger skador
Jag deltar på ett sått så att varken jag eller andra riskerar att skada sig i olika aktiviteter. Jag kan se riskerna och hantera dem. Jag kan med välutvecklade resonemang berätta hur man förebygger skador.
HLR
Jag kan inte genomföra HLR och första hjälpen
Jag kan med stöttning genomföra första hjälpen och HLR
Jag kan med lite stöttning genomföra första hjälpen och HLR
Jag kan på egen hand genomföra första hjälpen och HLR

Idh
Friluftsliv och utevistelse

Rubrik 1

 • Idh  7-9   Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Idh  7-9   Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
 • Idh  7-9   Kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Orientering
-teori
Jag har svårigheter att förstå kartan.
Jag kan kartans färger och begreppet skala.
Jag kan kartans färger och begreppet skala.
Jag kan föra resonemang om vilken väg som är mest lämplig att välja för att nå önskat mål.
Orientering
-Praktik
Jag har svårt för att orientera
Jag kan lösa lättare orienteringsuppgifter
Jag kan lösa lite svårare orienteringsuppgifter
Jag kan lösa svårare orienteringsuppgifter enskilt
Genomförande av fritidsaktivitet
Jag har svårt att anpassa mig till förhållande, miljöer och regler ex kläder efter väder, allemansrätten
Jag anpassar ibland mig till förhållande, miljöer och regler. ex kläder efter väder, allemansrätten
Jag anpassar mig ofta till förhållande, miljöer och regler. ex kläder efter väder, allemansrätten
Jag har en god anpassning mig till förhållande, miljöer och regler. ex kläder efter väder, allemansrätten
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: