Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Friidrott åk 4-6

Skapad 2019-08-15 09:11 i Blåklintskolan Mjölby
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Vi kommer under några veckor prova på och öva på olika friidrottsgrenar och sedan avsluta detta arbetsområde med en friidrottsdag uppe på Vifolkavallen.

Innehåll

Innehåll

Målet med undervisningen

(Här beskrivs konkret vad ni ska arbeta med samt varför).

Målet med undervisningen är att ni ska få prova på olika träningsformer och grenar inom friidrott. Grenarna ni kommer få testa är; sprint 100 m, kast med liten boll, kula, höjdhopp, längdhopp, spjut och distanslöpning. 

Ni kommer testa på detta för att utveckla er rörelseförmåga och inspireras till fortsatt rörelseglädje. Ni kommer också öva på att genomföra uteaktiviteter och anpassa er efter utemiljö. Detta innebär också att ni ska utveckla er förmåga att agera säkert och ta hänsyn till andra i en utemiljö. 

Ni kommer också arbeta med att samtala och reflektera över både kroppsliga och mentala upplevelser av de olika aktiviteterna. 

 

Så här ska vi arbeta

(Här beskrivs hur ni ska arbeta och under hur lång tid).

Ni kommer prova på och öva på olika friidrottsgrenar både inne och ute under två veckor. Vi kommer främst arbeta med stationsträning där fokus ligger på att öva och lära sig rätt teknik. 

Dessa två veckor avslutas med en heldag uppe på Vifolkavallen där ni får prova ut de olika grenarna under mer lika former som de utövas i. 

 

Det här ska bedömas

(Här beskrivs vad som kommer att bedömas samt hur och när bedömningen kommer att ske).

Bedömningen kommer ske kontinuerligt under hela arbetsområden genom observationer och muntliga och skriftliga loggar från er.

Jag kommer att bedöma era rörelseförmågor och motoriska förmågor i det olika friidrottsgrenarna. Det kan för exempel vara att jag ser på hur ni använder grundläggande motoriska färdigheter när ni kastar kula eller hoppar längdhopp. 

Jag kommer även bedöma hur delaktiga ni är i samtal och hur ni reflekterar om upplevelser av de olika aktiviteterna. Det kan för exempel vara vilka ord och begrepp ni använder när vi samtalar om våra upplevelser av friidrott, samt hur väl underbyggda era resonemang är. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  E 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
  Idh  C 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  C 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  C 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
  Idh  A 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  A 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: