👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott åk 3

Skapad 2019-08-15 09:16 i Östervåla skola F-6 Heby
Grundskola 3 Idrott och hälsa
Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

Innehåll

Undervisning: vad, hur, varför?

Vad?

Du kommer att få lära dig om:

 • grovmotoriska grundformer t.ex. springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
 • enkla lekar och danser och deras regler. 
 • takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik,
 • lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag. och ryggläge. 
 • ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
 • att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
 • lekar och rörelser i natur- och utemiljö.
 • allemansrättens grunder.
 • säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelse.

Hur?

VI kommer att arbeta med följande moment:

 • simundervisning i Heby.
 • Orientering och allemansrätten på Lundaområdet.
 • Bollsporter och lekar på Lundaområdet.
 • Dans, rytm och olika sporter i sporthallen.
 • Redskapsövningar, balans och koordinationsövningar i sporthallen.
 • Teoriundervisning i klassrum och sporthall.

Varför?

Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga/kunskap att:

 • vara med i enkla lekar, spel och idrotter både inomhus och utomhus. Du försöker röra dig på ett sätt som passar det du gör. 
 • dansa och röra dig på ett enkelt sätt till musik. 
 • flyta och simma på mage och rygg. 
 • prata om vad du tänkte och kände när du idrottade eller ansträngde dig. 
 • vara med i lek utomhus. Du försöker anpassa dig till väder, plats och till allemansrätten. 
 • hitta i kända miljöer med hjälp av enkla kartor.