Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 5

Skapad 2019-08-15 09:23 i Eklandaskolan Mölndals Stad
Grundskola 5 Engelska
Vi arbetar på olika sätt för att nå målen i engelska

Innehåll

Eklandaskolan läsåret 2019-20

Årskurs 5

 

Kunskapskrav och bedömning

Se matrisen nedan.

 

Uppgifter

  • Homework week 47-51

Matriser

En
Bedömningsmatris Engelska åk 5

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunksaper
Mer än godtagbara kunskaper
Förstå tal
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer / helheten och uppfattar väsentliga detaljer
Förstå skrift
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer / helheten och uppfattar väsentliga detaljer
Redogöra, kommentera & agera
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredställande resultat / översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat
Välja & använda strategi
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
kan eleven i viss utsträckning
Välja & använda material
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
på ett relevant sätt / relevant och effektivt sätt
Formulera sig i tal
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande / enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Formulera sig i skrift
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande / enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Bearbeta & förbättra
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
enkla förbättringar
Uttrycka sig muntligt
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
enkelt och relativt tydligt / enkelt och tydligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Uttrycka sig skriftligt
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
enkelt och relativt tydligt / enkelt och tydligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Strategi för interaktion
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
några olika strategier / flera olika strategier
Kommentera & jämföra
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
kommenterar översiktligt några företeelser
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: