Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik

Skapad 2019-08-15 09:27 i Hjortsbergsskolan Falkenberg
Vi arbetar med grundläggande fysik och tränar på att göra undersökningar och dokumentera.
Grundskola 4 – 5 Fysik
Hur funkar egentligen en termos, vad ska jag göra om pingisbollen blivit bucklig och varför ser något större ut när man ser det genom ett glas vatten? Vi kommer att träna på att göra undersökningar inom fysik, dokumentera och jämföra dina resultat och lära dig använda olika begrepp inom fysik.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I arbetet med kemi kommer du få lära dig:
- olika begrepp inom fysik, beskriva och förklara
- genomföra och dokumentera undersökningar

Bedömning - vad och hur

Jag kommer bedöma:
- hur du genomför dina undersökningar
- hur du resonerar om dina resultat
- hur du förklarar och beskriver fysikaliska begrepp
- din dokumentation av dina undersökningar

Undervisning och arbetsformer

Vi  kommer använda bildspel, tv-program inom aktuella områden, diskutera och resonera med dina kamrater samt göra olika undersökningar med tillhörande dokumentation.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
  Fy  4-6
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  A 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Fy  A 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  A 6
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
  Fy  A 6
 • I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: