Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mu åk 1

Skapad 2019-08-15 09:38 i Stureskolan Hedemora
Sång, rytm, känsla, skapande och rörelse.
Grundskola 2 Musik
Sång, spel, skapande och rörelse! Instrumentkännedom.

Innehåll

Introduktion av arbetsområdet

Sånger av olika slag; bokstavsvisor, rörelsesånger, talkörer, årstidssånger, luciasånger......
Rörelser, rytmer och takt.
Skapa, sjunga och spela!

Mål till eleven

Du ska kunna
- sjunga några av de sånger och/eller talkörer vi övat under lektionerna.
- använda din röst på olika sätt; sjunga starkt/svagt, högt/lågt, följa sångens tempo ( långsamt eller snabbt).
- göra rörelser till de sånger vi övat med rörelser.
- vara med och föreslå nya rörelser till sånger vi sjunger.
- klappa eller spela takten på rytminstrument.

- känna igen instrument. Hur de ser ut och hur de låter

Undervisning

Vi kommer att
- sjunga sånger; både traditionella och lite nyare. Vi växlar mellan att sjunga starkt och svagt, högt och lågt, långsamt och snabbt.
-  prova på att sjunga kanon.
- göra rörelser till vissa sånger.
- klappa takten eller spela den på rytminstrument.
- lyssna på olika musikstilar.
- göra olika övningar och sånger där vi kan hitta på egna ljud och rörelser.
- göra framträdanden med imitation till sång och musik. 

Bedömning

Förankring i LGR 11

Musik.... Den är också en viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling. Kunskaper om och i musik ökar möjligheterna att delta i samhällets kulturliv. LGR -11, musik

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet rytm och tonhöjd.
  Mu  A 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med god timing och med passande karaktär.
  Mu  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: