Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arabiska planering HT19 V:36-43

Skapad 2019-08-15 09:40 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Planeringen ska vara utformad så att eleven förstår vad han/hon förväntas lära, hur lärandet ska gå till och hur kunskapen ska bedömas.
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Eleven kommer att arbeta med läsa , skriva och tala

Innehåll

Arbetsområde

Läsa ,skriva och tala

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

Konkretiserade mål för eleven.

. Du kommer att få lära dig att uttala bokstäverna på ditt modersmål.

.Du ska berätta något för dina kamrater/ lärare.

. jämföra modersmålet med Svenska bokstäver.

. DU kommer att läsa ,förstå och återberätta vad du har läst.

. Du kommer att lära dig namn på olika föremål.

 

 

 

 

Undervisning och arbetsmetoder.

 • .I undervisningen kommer vi att gå igenom :
 • Bokstävernas form och ljud.
 • Du kommer att få uttala bokstäverna .  
 • Du kommer att arbeta med läs och hör förstörelse (sagor, berättelse och olika typer av texter. 
 • Namn på olika föremål. 

.  .

 

 .

Eleven har uppnått målen när...

Hen:

 • Kan uttala  och skriva alla bokstäver .f
 • kan skillnaden mellan arabiska och svenska bokstäver.
 • Kan Berätta något för dina kamrater/ lärare.
 • Kan alla namn på föremål  som vi har gått i genom.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: