Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hällingsjöskolan rastverksamhet

Skapad 2019-08-15 09:40 i Hällingsjö skola Härryda
Grundskola F – 9
Rastaktiviteterna är frivilliga. Det är viktigt att elevernas spontanitet och fria lek står i fokus under rasten. Rastaktiviteterna ska ses som en hjälp för eleverna att hitta nya möjligheter till lek, lärande och samvaro.

Innehåll

Syfte med undervisningen

Syftet med rastverksamheten är att verka för en trygg och trivsam skola genom att erbjuda organiserade rastaktiviteter som stimulerar till lek, rörelse och samarbete.

Så här kommer vi att arbeta

Tre dagar i veckan kommer vi att erbjuda rastaktiviteter under förmiddagsrasten. Måndag, onsdag och torsdag mellan 09:30 - 09:55

Vi kommer att vara två pedagoger vid varje tillfälle som genomför aktiviteter tillsammans med barnen. Alla aktiviteter bygger på egen fri vilja och det finns inga måsten att delta. Väljer man att delta är det viktigt att man följer de regler som är satta och göra så gott man kan. 

Det här ska du lära dig

Du kommer tränas i att samarbeta, testa nya lekar, utmana dig själv och ha roligt tillsammans med andra.

Så här kan du visa dina kunskaper

Genom att deltaga i de aktiviteter som erbjuds. Följa de regler som gäller och vara en bra kompis

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Gr lgr11  -
 • Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: