Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO år 3 19/20 - Ur och forntid - Från Big Bang till Barna Hedenhös

Skapad 2019-08-15 09:51 i Eklandaskolan Mölndals Stad
Reviderad 2015-02-18
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Allt började med stor smäll... tror man. Men vad hände sen? Hur blev det liv? Först små små liv som inte går att se med blotta ögat. Eller stora liv med blodtörstiga käftar... och så småningom efter lång lång tid liv ganska så lika oss människor. Nu ska vi börja flera miljarder år tillbaka i tiden och göra en lång resa från Big bang, via dinosaurier och vidare till Barna Hedenhös.

Innehåll

Eklandaskolan Läsåret 19/20 Årskurs 3 Tidsperiod v 38 - 

Arbetsområde SO 

Syfte

 

Kunskapskrav och bedömning

 Du ska: 

kunna berätta något om hur man ser spår av forntiden i naturen. 

kunna berätta om några viktiga händelser ut människans historia.

veta vad en tidslinje är och kunna begreppen dåtid, nutid och framtid.

delta aktivt i samtal och diskussioner. 

 

Arbetssätt

Vi kommer att:

läsa faktatexter

se film

forska

skriva faktatext

redovisa i text, bild och muntligt.

göra bilduppgifter 

 

Utvärdering/reflektion

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3

Matriser

SO
Ur och forntid år 3 - Från Big Bang till Barna Hedenhös

Rubrik 1

Nivå 1
Kunskapskrav 1
Eleven kan beskriva hur man kan iaktta spår av forntid i naturen och i språkliga uttryck.
På väg mot nivå 1.
Jag kan berätta något om hur man ser spår av forntiden i naturen och hur spåren uppkommit.
Kunskapskrav 2
Eleven kan beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
På väg mot nivå 1.
Jag kan beskriva något om hur människor levde och återge några viktiga händelser i människans historia.
Kunskapskrav 3
Eleven kan i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
På väg mot nivå 1.
Jag vet vad en tidslinje är och kan begreppen dåtid, nutid och framtid.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: