Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Farsi/dari HT 2019 Vecka 35-51

Skapad 2019-08-15 09:53 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Pedagogisk planering för elever som har modersmålsundervisning i Mölndals Stad.
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Pedagogisk planering för elever som har modersmålsundervisning i Mölndals Stad

Innehåll

Arbetsområde

Läsa och skriva.

Konkretiserade mål för eleven.

 • Läsa olika berättelser.

 • Träna på högläsning.

 • Arbeta med läsförståelse texter.

 • Skriva om texter

 • Lära dig skillnaden mellan vokaler och konsonanter på ditt modersmål och kunna jämföra det med svenska.

 • Att kunna lyssna, förstå och berätta i gruppen om temat " JAG".

 • Jämför modersmålets bokstäver med svenska.

 • Att kunna förstå och använda olika ord och begrepp när du deltar i samtal.

Undervisning och arbetsmetoder.

 • vokaler och konsonanter

 • Skillnader mellan svenska och Farsi/Dari bokstäver.

 • Genom att skriva texter om dig själv, dina intresse, din familj osv utvecklar du ditt ordförråd och dina kunskaper att använda ord och begrepp.

 • vi använder skolböckerna som en grund för att träna mer i läsning och skrivningar.

  • Vi kommer att arbeta med enkla sagor och berättelser, genom att läsa texter högt.
  • Arbeta i grupper med olika läsförståelse övningar.
  • Vi kommer att ha tillgång till olika läroböcker och låneböcker från biblioteket.

Eleven har uppnått målen när...

 • Eleven har förstått textens innehåll och kan svara på läsförståelse frågor.

 • Eleven Kan berätta en frivillig saga.

 • Eleven kan urskilja vokaler och konsonanter på sitt modersmål.

 • Eleven kan Skriva och berätta om sig själv inför gruppen och använda ord och begrepp.

 • Eleven ska kunna läsa med flytt av de texter vi har jobbat med.

 • Eleven ska klara av de delprovet som kommer under terminen

  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: