Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering kurdiska 1-3 HT2019

Skapad 2019-08-15 09:54 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Planeringen ska vara utformad så att eleven förstår vad han/hon förväntas lära, hur lärandet ska gå till och hur kunskapen ska bedömas. Planeringens rubrik ska se ut så här: Arbetsområde, språk, termin Ex Läsa faktatexter, Kurdiska ht 15
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Under höst terminen 2019, arbetar vi med några arbetsområde , läsa , skriva och samtala.

Innehåll

Arbetsområde

Rubrik på arbetsområde

Arbetsområde

Läsa & skriva & språkbruk 

 Kort  av planeringen Mål:

Att eleverna kunna :
- ljuda och skriva bokstäverna eller - Avkoda enkla ord och förstå innebörden
- Läsa och skriva ord och korta fraser, egna meningar, sammanfattningar, utifrån olika sammanhang och kan jämföra dessa med svenskan.

- Läsa och förstå innehållet i elevs nära texter samt kunna återberätta texten

Undervisning och arbetsmetoder

Vi övar på alfabetet, ljudanalys, skriver bokstäverna, rim, korsord, ordbilder och ordkunskap.

- Vi övar på bokstäver som uttalas annorlunda än i svenskan.

- Vi skriver ord, korta fraser och berättelser.

- Vi övar på att du lyssnar när jag läser högt och sedan återberättar, skriver eller ritar du relevant innehåll i förhållande till det som lästs.

 - Eleverna  tränar även på att läsa upp texter ur läseboken inför klassen . Även genom digitala verktyg ges förutsättningar till att tillgodose dina olika inlärningsförmågor.

- Vi tittar och lyssnar på sagor, filmer.

- Vi samtalar om vardagliga situationer och händelser.

Vi använder digitala verktyg

Eleven har uppnått målen när...

Se matrisen 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: