Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

No: Rymden åk 2

Skapad 2019-08-15 09:57 i Högadalsskolan Härryda
Rymden är ett stort och spännande område. Vi kommer att lära oss mer om bland annat Big bang, universum, galaxer, stjärnor, stjärnbilder, Vintergatan, solen, månen, planeterna. Du kommer att samla ditt arbete i en egen Rymdbok.
Grundskola 2 NO (år 1-3) Bild Svenska
Är vi ensamma i universum? Varför blir det dag och natt? Hur ser stjärnhimlen ut? Varför ser vi ibland hela månen och ibland halva?

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

 • Hur universum bildades och hur det ser ut idag
 • Hur jorden, solen och månen rör sig i förhållande till varandra
 • Månens olika faser
 • Våra årstider, varför det blir dag och natt
 • Fakta om vårt solsystem
 • Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika årstider
 • Att söka information ur en anvisad källa
 • Att skriva faktatexter
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer
 • Muntliga presentationer. Bilder som kan stödja presentationer

Varför ska vi lära oss om rymden?

Genom att lära oss om jordens uppkomst samt om hur solen och planeterna förhåller sig till varandra får vi en bättre förståelse för vår egen existens. 

Arbetssätt- Hur ska vi lära oss detta?

 • Se faktafilmer och samtala om innehållet
 • Läsa faktatexter
 • Samtala om vad vi lärt oss för fakta utifrån faktafilmer och texter och sedan skriva gemensamma faktatexter
 • Skriva en egen faktatext om en valfri planet
 • Skriva en egen berättande text om en fantasiplanet
 • Förtydliga texterna med hjälp av bilder
 • Skapande verksamhet där vi använder olika material och tekniker, ex bygga rymdraketer, måla jorden och visa varför det blir natt och dag, månens faser, stjärnbilder
 • Observationer av himlen, solen och månen
 • Arbeta med  solsystemet och planeterna samt muntlig redovisning

Elevinflytande:

Du kommer att få ge önskemål på vad du skulle veta mer inom arbetsområdet rymden och ge egna förslag på hur du skulle vilja visa vad du lärt dig.

Bedömning

Din förmåga att:

 • Kunna lyssna och återberätta
 • På ett enkelt sätt kunna visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra
 • Kunna berätta varför vi har olika årstider
 • Visa månens olika faser genom bild
 • Skriva enkla faktatexter 

Hur du får visa vad du kan:

 • Genom att delta aktivt på lektionerna
 • Du skriver enkla faktatexter som förtydligas med hjälp av bilder
 • Du kan beskriva hur hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: