Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 9 Engelska terminplanering ht 2019

Skapad 2019-08-15 10:12 i Rättviksskolan Rättvik
Grundskola 9 Engelska
Did you know that English is the official language of almost 60 countries? English is the third most spoken language in the world and the most widely learned second language. No matter where you are in the world (yes, even in Rättvik!) chances are you will need to use English. I hope you will take the opportunity to practice and develop your knowledge of English by challenging yourself to use English as often as possible!

Innehåll

Welcome to year 9 English! 

"Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv." - Kursplanen 

Under årskurs 9 kommer vi att öka vår förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt, samt vår förmåga att använda olika strategier för att förstå och göra sig förstådd. Även om vi kommer att förbereda oss inför nationella provet i engelska, är vårt mål i årskurs 9 ett långsiktigt lärande som kommer att öppna nya dörrar för er i både studie- och arbetsliv. 

Arbetsområden under ht 2018 

 • Resor
 • Australien
 • Bygga ordförråd
 • Argumentera muntligt och skriftligt 
 • Läsa och arbeta kring en engelsk klassiker 
 • Olika språkliga strategier i skrift och muntlig produktion

Arbetsformer 

 • Forska och samtala om ämnesområden och etiska frågor av intresse för er 
 • Läsa och samtala eller skriva om olika texter 
 • Lyssna på nyheter, intervjuer, filmer, böcker och annat ljudmaterial och samtala eller skriva om det
 • Skriva olika slags texter, med olika syften, t.ex. för att berätta, informera, argumentera eller uttrycka era åsikter och känslor  
 • Samtala såväl förberett som spontant om åsikter och erfarenheter 
 • Öva grammatiska strukturer, för att förtydliga och berika vår kommunikation

Bedömning

Den muntliga förmågan bedöms genom: 

 • muntliga kommunikationsövningar under lektionstid, t.ex. par- eller helklassdiskussion 
 • samtal med lärare under lektionstid om vardagliga saker
 • förberett och spontant tal, med debatten som huvudpunkt

Läsförståelse, hörförståelse, och skrivande bedöms under terminens gång genom:

 • hörförståelse - filmer, dialoger, text eller bokavsnitt m.m.
 • läsförståelse - nyheter, dialoger, text eller bokavsnitt m.m.
 • textskrivning - beskrivningar, information, filmrecensioner m.m.

Uppgifter

 • EN - Herbert's House

 • Top up 3 - Sydney Zoo häfte

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: