Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arabiska HT19 pedagogisk planering V. 36-43

Skapad 2019-08-15 10:13 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Planeringen ska vara utformad så att eleven förstår vad han/hon förväntas lära, hur lärandet ska gå till och hur kunskapen ska bedömas. Planeringens rubrik ska se ut så här: Arbetsområde, språk, termin Ex Läsa faktatexter, Arabiska ht 16
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Eleven kommer att arbeta med tala, läsa och skriva.

Innehåll

Arbetsområde

Läsa, skriva och tala

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

Konkretiserade mål för eleven.

 • Du kommer att lära dig uttala bockstäverna på ditt modersmål .
 • Du ska berätta något  för dina kamrater/lärare.
 • Jamföra modersmålet med svenska bokstäver.
 • Du kommer att lära dig namne på olika föremål.
 • Du kommer att läsa, förstår och återberätta vad du har läst.

Undervisning och arbetsmetoder.

 • I undervisningen kommer vi att gå igenom bokstävernas form och ljud.
 • Vi kommer att uttala bokstäverna.
 • Vi kommer arbeta med läs och hörförståelser (sagor, berättelse och olika typer av texter).
 • Namn på olika föremål.

Eleven har uppnått målen när...

 

 • Hen berättar något för dina kamrater / lärare.
 • Hen kan uttala och skriva alla bokstäver.
 • Hen kan skillnaden mellan arabiska och svenska bokstäver.
 • Hen kan alla namn på föremål som vi har gått igenom.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: