Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Kurdistan

Skapad 2019-08-15 10:13 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Tema hemlandet Kurdistan De kommande veckorna kommer eleverna att jobba med tema Kurdistan

Innehåll

Innehåll

 Mål

1. Förstå texternas handling och det som står mellan raderna .

2. Återberätta händelser och specifika kulturella och traditionella drag ur olika texter använda ordböcker. 
3. Stava ord, begrepp och mening i berättelsen.
4. Muntligt och skriftligt texternas budskapet.

Du ska få en text  och jobba med te.x   fakta-och skönlitterära texter och träna på hur språket är uppbyggt med meningar och skiljetecken samt olika läromedel. Du lär dig  nya ord och hur de stavas. Du tränar på att använda olika ordböcker (dator och vanlig bok.).
Du kommer  att arbeta med att skriva texter för hand eller på dator.
Du läsa texter för högläsning och läsförståelse och du svarar på olika frågor.

Arbetsformer och materiel

Vi kommer att Läsa olika texter från lärobok och litterära.
1- Vi arbeta med samtalsfrågor och skrivuppgifter som är kopplade till texterna.
2. Alla skall enskilt lämna in skrivuppgifter . 
3-Arbetet kommer att vara omväxlande enskilt och i grupp.
4. Vi diskuterar texternas budskapet.
5. Du kommer att hitta  svåra  ord  och översätta till svenska.( Använd Lexin.se)
6. De orden skall du använda som stöd i skrivuppgifterna.
7. Du kommer att skriva uppsatser.
8. Skriva  ner frågor och svar på frågorna och diskutera i grupp.
9. Högläsning av texter i klassen.
10. Vi pratar om olika ämne beroende på texternas innehåll .
11. Du arbetar individuellt med skrivuppgift ( Du skriver på datorn- en A4 )
12. Du läser skriv uppgiften inför klassen, lämnar och tar respons till din klasskamrat. Färdigt arbete lämnas till mig.
13. Du skriver uppsats som du "väljer själv eller i samband med texten" och lämnar till mig. Du bearbetar arbetet enligt min respons.muntlig redovisa ditt arbete inför klassen

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att : Din läs-och förståelse förmåga Din deltagande i samtal om texterna och hur du resonerar över innehållet i texten Din muntliga och skriftliga beskrivning av olika ämne i samband med texterna som vi kommer och ha. Din skrivförmåga (skrivregel och stavning).

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 •  MlSyfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
 •  MlSyfte reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
 • Centralt innehåll
 •  Ml  7-9Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
 •  Ml  7-9Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
 •  Ml  7-9Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
 •  Ml  7-9Berättande texter och sakprosatexter Språkliga drag, ord och begrepp i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.
 •  Ml  7-9Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
 •  Ml  7-9Språkbruk Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
 •  Ml  7-9Kultur och samhälle Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.

Matriser

Ml
 Bedömningsmatris

Läsa

  1 2 3
 
Du väljer och använder lässtrategier utifrån olika texters särdrag på ett i huvudsak fungerande sätt. 
Du väljer och använder lässtrategier utifrån olika texters särdrag på ett väl fungerande sätt.
Du väljer och använder lässtrategier utifrån olika texters särdrag på ett mycket väl fungerande och effektivt sätt

Skriva

  1 2 3
 
Du tillämpar till en viss del grammatiska- och stavningsregler och använder ordböcker och andra hjälpmedel för bättre stavning och ordförståelse.Dina ord och begrepp är ämnesrelaterade.
Du tillämpar på ett fungerande sätt grammatiska- och stavningsregler och använder ordböcker och andra hjälpmedel för bättre stavning och ordförståelse.
Du tillämpar på ett effektivt sätt grammatiska- och stavningsregler.
 
. Du översätter och jämför ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska.
Du översätter och jämför meningar och enkla texter mellan modersmålet och svenska.
Du översätter och jämför olika slags texter mellan modersmålet och svenska

Tala och samtala

  1 2 3
 
Du ställer frågor och framför åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument så att samtalen/diskussionen förs till viss del framåt.
Du ställer frågor och framför åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument så att samtalen/diskussionen förs framåt
Du ställer frågor och framför åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument så att samtalen/diskussionen förs framåt och även fördjupas.
 
Det finns viss anpassning till syftet, mottagare, och sammanhang.
Det finns relativt god anpassning till syftet, mottagare, och sammanhäng.
Det finns god anpassning till syftet, mottagare, och sammanhäng.

Berättande texter och  sakprosatexter

  1 2 3
 
Du har en enkel förståelse av språkliga drag, ord och begrepp i ungdoms skönlitteratur och andra beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter (t.ex. tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar).
Du har en god förståelse av språkliga drag, ord och begrepp i ungdoms och vuxen skönlitteratur och andra beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter (t.ex. tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar).
Du har en mycket god förståelse av språkliga drag, ord och begrepp i vuxen skönlitteratur och andra beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter (t.ex. tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar).

Språkbruk

  1 2 3
 
Du förstår till en viss del skillnader mellan olika språkstillar och till en viss del anpassar språket till sammanhanget och mottagaren. .
Du har en god förståelse av skillnader mellan olika språkstillar och du anpassar språket väl till sammanhanget och mottagaren.
Du har en mycket god förståelse av skillnader mellan olika språkstillar och du anpassar språket mycket väl till sammanhanget och mottagaren.

Kultur och samhälle

  1 2 3
 
Dina jämförelser är enkla och kopplade till egna erfarenheter och förhållanden i Sverige. .
Dina jämförelser är utvecklade och kopplade till egna erfarenheter och förhållanden i Sverige.
Dina jämförelser är välutvecklade och kopplade till egna erfarenheter och förhållanden i Sverige.

Uppgifter

 • سروشتی جوانی هاوینەهەواری پرژێ‌

 • جوانی دیمەنی گۆمی فێڵاو

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: