Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Labyrint med Daidalos

Skapad 2019-08-15 10:14 i Test förskola Uppsala kommunala förskolor
Barnen på vår avdelning leker ofta och mycket Labyrint - Daidalos, som är ett barnprogram som visas på barnkanalen. Vi utvecklar ett temaarbete tillsammans med barnen utifrån detta.
Förskola
Barnen leker Labyrint Daidalos som är ett barnprogram som visas på Barnkanalen. Programmet inne håller olika äventyr och sammarbetsövningar. Vi har planerat ett temaarbete kring detta. Vi ska göra Daidalos memory, livspuckar, olika banor och äventyr samt skapa robotar.

Innehåll

NULÄGE

Barnen leker ofta och mycket Labyrint - Daidalos. De använder sig av olika spel och saker på avdelningen för att leka Labyrint.

SYFTE

Vi skapar tillsammans med barnen material till deras lek så den kan vidare utvecklas, samt kommer på olika äventyr och banor tillsammans med barnen.

Vårt arbete med Labyrint - Daidalos syftar till att barnen på ett lekfullt sätt ska utveckla sin matematiska samt motoriska förmåga, vi vill även att barnen ska få utforska olika tekniska problem och lära sig samarbeta med andra.

METOD

Vi lägger upp planeringen utifrån barnprogrammet och gör samarbetsövningar och äventyr i mindre grupper, där man samlar livspuckar. Vi tränar på olika matematiska och tekniska förmågor genom ex pussel, memory, bygga efter ritning, skapa m.m

Vi kommer även använda oss av dator, lärplatta och kamera i vårt arbete. 

DOKUMENTATION UNDER LÄRPROCESSEN

Vi pedagoger gör utvärdering löpande på vårat veckomöte samt vid terminens slut. Med barnen kommer vi göra återresor där vi tittar på bilder och samtalar kring det vi gjort både i helgrupp och smågrupper.

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: