Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Texttyper

Skapad 2019-08-15 10:17 i Klagstorps skola F-6 Trelleborg
Grundskola 5 – 6 Svenska
Vi arbetar med olika texttyper. - genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang för olika syften.

Innehåll

Bedömning:

Du kommer att bedömas utifrån din förmåga att:

- aktivt delta i lektionsaktiviteter

- i tal och skrift uttrycka åsikter och göra ställningstagande

- i tal och skrift redogöra för innehåll och budskap i olika texttyper

- värdera och granska information från olika källor

 

Tidsplan / Lektionsplanering:

"Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. /.../ Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor."

Du kommer att lära sig hur olika texter är uppbyggda och sedan skriva sina egna i slutet av arbetsområdet. 

Instruerande text vecka 34-35

Faktatext vecka 36-37

Berättande text vecka 38-39

Argumenterande text vecka 39-40

Begreppslista:

 • Rubrik
 • Syfte
 • Anvisningar
 • Inledning/Huvuddel/Avslutning
 • Underrubriker
 • Källhänvisning
 • Presens 
 • Preteritum
 • Argument
 • Motargument
 • Sammanfattning
 • Miljö- och personbeskrivning

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: