Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska ht år 1

Skapad 2019-08-15 10:22 i Svaleboskolan F-3 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Läsa och skriva ASL- Att skriva sig till läsning
Grundskola 1 Svenska
Läsa, skriva, samtala och berätta

Innehåll

Syfte 

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket.

Undervisningens innehåll

Läsa

 • namnge alla bokstäver och veta hur de låter
 • läsa ord och enkla meningar
 • visa förståelse för innehållet vid egen läsning och lärarens högläsning genom att kommentera och återge något av det lästa samt kunna jämföra det med egna erfarenheter

Skriva

 • skriva alla bokstäver i alfabetet på rätt sätt
 • alfabetet och alfabetisk ordning
 • handstil och skriva på Ipad
 • skriva ord och meningar
 • använda stor bokstav, punkt och mellanrum mellan orden
 • skriva för att kommunicera
 • rita och använda bilder till dina texter så att de blir tydligare
 • använda en checklista för att göra dina texter bättre

Samtala och berätta

 • berätta i grupp och lyssna på andra
 • återberätta en händelse eller saga så att andra förstår vad du menar
 • beskriva olika saker så att andra förstår vad du menar
 • berätta längre berättelser så att poängen blir tydlig
 • ge och ta muntliga instruktioner
 • berätta om det du läst eller varit med om
 • samtala om olika texter och berätta vad du tänker
 • ställa frågor om det du undrar över

Undervisningens innehåll:

 • lyssna och läsa och samtala om olika typer av texter
 • lyssna på högläsning
 • förstå och tolka olika texttyper
 • resonera och återberätta om texter vi har läst
 • skapa egna texter
 • illustrera till texter 
 • skriva till bilder
 • använda Ipad som redskap när vi skriver
 • skriva meningar och korta texter med penna
 • träna på samband ljud och bokstav
 • bokstavshäfte 
 • muntliga presentationer
 • bokstavslandet

 

 Kunskapskrav för år 1 och 3

Se nedan

Bedömning

 • skolverkets bedömningsstöd för åk 1 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1

Matriser

Sv
Svenska år 1

Nivå 1
Nivå 2
Ny nivå
Läsa
 • Sv   3
Du kan ljuda ihop ljudenliga ord eller korta ljudenliga meningar.
Du kan läsa enkla meningar och förstår innehållet.
Du väljer spontant att läsa på egen hand.
Skriva
 • Sv   3
Du använder till stor del stora bokstäver när du skriver.
Du skriver en kortare text med enkla meningar.
Du använder till stor del små bokstäver när du skriver och har mellanrum mellan orden.
Berätta och samtala
 • Sv  1-3
Du berättar kort för andra vad du varit med om.
Du berättar med fler beskrivande meningar för andra vad du läst och varit med om.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: