Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogiska planering, persiska/Dari,HT 2019 Vecka 35-51

Skapad 2019-08-15 10:27 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Pedagogisk planering för elever som har modersmålsundervisning i Mölndals Stad

Innehåll

Arbetsområde

Läs och skrivinlärning, läsförståelse, lära sig om kända poets från hemlandet, lära och läsa valda dikter.

Konkretiserade mål för eleven.

 • Läsa och skriva olika texter på ditt modersmål och jämföra språket med det svenska språket.
 • Du ska muntligt berätta om det text du har läst eller skrivit inför gruppen.
 • Lyssna på nyheter på Modermål och återberätta i klassen.
 • Göra en  presentation om en vald iransk/afghansk poet och presentera det i klassen.

Undervisning och arbetsmetoder.

 • vi kommer att använda skolböckerna som grund för skrivning, läsning och läsförståelse.
 • Du ska läsa farsi/Dari och svenska texter och jämföra meningsbyggnaden.
 • vi arbetar med skillnader och likheter mellan persiska och svenska språket.
 • Du ska skriva texter och berätta om dig själv, dina interesse och ditt kultur.
 • I undervisningen använda digital medier för läsning och skrivning.

Eleven har uppnått målen när...

 • Du ska muntligt redovisa din text och använda väl anpassad ord och begrepp på ett klar och tydligt sätt.
 • Du ska kunna om grundläggande skillnader och likheter mellan svenska och persiska språket

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
  Ml  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Uttal, betoning och satsmelodi i jämförelse med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet.
  Ml  7-9
 • Översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska.
  Ml  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa olika texter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Ml  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Ml  E 9
 • Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med begripligt innehåll och viss språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
  Ml  E 9
 • Eleven gör då enkla jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar enkla och till viss del underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.
  Ml  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: