Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grammar, Grammar, Grammar

Skapad 2019-08-15 10:31 i Trollbodaskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Moderna språk - elevens val Engelska
Vi kommer under en period att arbeta med grammatik. Dom områden vi kommer att fokusera på är bla verb och tempus. Under arbetets gång kommer vi att integrera grammatiken med muntliga och skriftliga övningar.

Innehåll

 

Vad ska vi arbeta med?

Vi ska arbeta med grammatik för att förbättra den muntliga och skriftliga produktionen genom ökad precision och korrekthet. För att uppnå detta ska vi arbeta med grammatikövningar i Good Stuff Gold samt läsa och skriva samt bearbeta texter. Arbetet kommer att fokuseras på användandet av verbets tempusformer samt användning av verb vid vanliga fasta uttryck. För de elever som läser sveng som språkval kommer det finnas möjlighet att även arbeta med modala hjälpverb under språkvalslektioner. 

 

Hur ska vi arbeta?

 Under arbetets gång kommer eleverna att få genomgångar av verbets tempus och dess användning och konstruktion. Eleverna kommer därefter att få befästa sina kunskaper genom övningar i både muntlig och skriftlig form. 

Vi kommer att använda 6 lektioner.

 

 

Vad ska du lära dig?

Du ska förbättra precisionen(korrektheten) i din talade och skrivna engelska, genom att ha förnyade kunskaper om grundläggande verbhantering. Detta bedöms genom ett skriftligt läxförhör samt muntliga aktiviteter under lektionen.  

Med hjälp av detta kan du i framtiden bearbeta din egna produktion(prata/skriva) på ett mer effektivt sätt. 

 

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: