Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spectrum - Ljus

Skapad 2019-08-15 10:31 i Gylle skola Borlänge
Vad är ljus?
Grundskola 8 Fysik
I detta arbetsområde som vi ska arbeta med under 4 veckor får du lära dig om: ljusets utbredning, brytning, reflektion; hur ljus används, hur linser fungerar och vad de används till; hur ljus och färg hänger ihop t ex regnbågen och hur det går till när vi ser

Innehåll

Så här ska vi arbeta

Inom detta arbetsområde kommer vi arbeta med

- Genomgångar

- Demonstrationer

- Småexperiment i klassrummet med hjälp av optiklådor. 

- Faktatexter och instuderingsfrågor i boken Spectrum fysik.

- Instuderingsuppgifter varje vecka som lämnas in.

- Uppgifter på www.studi.se

- Prov 

 

Centrala begrepp:

ljuskälla, reflektion, skugga, infallsvinkel, reflektionsvinkel, konvex, konkav, brännvidd, brännpunkt, brytningsvinkel, tätare/tunnare ämne, totalreflektion, prisma, fiberoptik, gastroskopi, foton, spektrum, infraröd strålning, ultraviolett strålning, synligt ljus, laser, elektromagnetisk strålning, polariserat ljus. 

 

Uppgifter

 • Ljusets brytning 5.2

 • Laboration Ljus

 • Laboration ljus

 • Laboration Ljus

 • Prov Ljus

 • Prov Ljus

 • Prov Ljus

 • Ljus och färg

 • Ljus och färg

 • Ljus och färg

 • Ljusets brytning 5.2

 • Ljusets brytning 5.2

 • Ljusets utbredning och reflektion.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Ljus

E
C
A
Diskutera och ta ställning
Du kan diskutera frågor som rör ljus och ta ställning i frågor om detta.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kunskaper
Du kan förklara fenomen i vardagen med hjälp av kunskaper om ljus.
 • Fy
Du har grundläggande kunskaper om ljus och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier. Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med ljus och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Du har goda kunskaper om ljus och visar det genom att förklara och visa på samband med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier. Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där före­teelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med ljus och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Du har mycket goda kunskaper om ljus och visar det genom att förklara och visa på samband med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier. Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med ljus och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Undersökningar och dokumentation
Du kan genomföra och dokumentera laborationer.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier. Du för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Dessutom gör du enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier. Du för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Dessutom gör du utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt. Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier. Du för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka. Dessutom gör du välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: