Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arabiska pedagogisk planering HT19 , V:36-43

Skapad 2019-08-15 10:51 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Planeringen ska vara utformad så att eleven förstår vad han/hon förväntas lära, hur lärandet ska gå till och hur kunskapen ska bedömas. Planeringens rubrik ska se ut så här: Arbetsområde, språk, termin Ex Läsa faktatexterarabiska 2016.
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Eleven kommer att arbeta med läsa , skriva och tala

Innehåll

Arbetsområde

Läsa, skriva och tala

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

Konkretiserade mål för eleven.

Att göra muntliga presentationer för olika mottagare i olika sammanhäng .

Att träna på grammatiska övningar samt arbeta med olika texter och textinnehåll .

Att läsa och skriva olika typer av texter.

 

 

 

 

Undervisning och arbetsmetoder.

Vi kommer att arbeta individuellt och i grupper med hur man presentera sig själv och berättar för olika sammanhäng .

Vi kommer att läsa olika typer av texter, diskutera innehållet, förklara nya begrepp och ord .

vi kommer att arbeta med (verb, adjektiv,substantiv och meningsuppbyggnader)

 

 

Eleven har uppnått målen när...

Han kan läser tydligt och förståvad han läser.

Han kan skriva olika texter med korrekt grammatik och stavningsregler.

Han kan presentera sig själv  i olika sammanhang och  berätta för olika mottagare .

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Språkliga drag, ord och begrepp i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.
  Ml  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: