Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering, arabiska, HT2019 V36-43

Skapad 2019-08-15 10:54 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Pedagogisk planering för elever som har modersmålsundervisning i Mölndals Stad.
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Eleven kommer att jobba med tala, läsa och skriva

Innehåll

Arbetsområde

Läsa, skriva och tala

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

Konkretiserade mål för eleven.

Att göra muntliga presentationer för alla olika mottagare i olika sammanhang.

Att träna på grammatiska övningar och samt arbeta med olika texter och textinnehåll.

Att läsa och skriva olika texter.

 

 

 

 

Undervisning och arbetsmetoder.

Vi kommer att arbeta individuellt och i grupper med hur man presentera sig själv och berättar för olika i olika sammanhang.

Vi kommer att läsa olika typer av texter , diskutera, förklara nya begrepp och ord.

Vi kommer att arbeta med ( verb, adjektiv, substantiv och meningsuppbyggnad ).

Eleven har uppnått målen när...

 

Hen kan läsa tydligt och förstår vad hen läser.

Hen kan skriva olika texter med korrekt  grammatik  och stavningsregler.

Hen kan presentera sig själv i olika sammanhang och berätta för olika mottagare.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Uttal, betoning och satsmelodi i jämförelse med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet.
  Ml  7-9
 • Språkliga drag, ord och begrepp i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.
  Ml  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: