Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Aritmetik 5

Skapad 2019-08-15 10:56 i Hälsingbergsskolan Falun
Grundskola 5 Matematik
Ett inledande arbetsområde som fokuserar på de fyra räknesätten.

Innehåll

Inledning

Under ungefär tio veckor kommer vi att arbeta med årskursens första arbetsområde, ”Aritmetik 5”. I det här arbetsområdet kommer vi att repetera och träna mer på huvudräkning och skriftliga räknemetoder inom de fyra räknesätten. Du kommer även att få möta negativa tal (för första gången?) samt göra vissa beräkningar även med dessa.

 

Förväntat resultat

 

Senast i slutet av arbetsområdet förväntas du:

 

 • kunna göra beräkningar inom de fyra räknesätten, både med hjälp av huvudräkning och skriftliga räknemetoder, med åtminstone viss säkerhet samt
 • känna till och kunna använda dig av olika begrepp inom aritmetikområdet. 

 

 

 

Undervisning

 

För att du ska kunna lära dig allt detta kommer vi att lägga upp undervisningen på följande sätt: 

 

Inför varje moment finns det tillgång till instruktionsfilmer digitalt. Dessutom kommer vissa genomgångar hållas gemensamt i klassrummet. Arbetet i klassrummet kommer mestadels att ske enskilt utifrån dina egna förutsättningar. I samband med varje moment kommer du att få möjlighet att visa att du behärskar momentet innan du går vidare. 

 

 

Bedömning

 

För att jag ska kunna ta reda på vad du kan så kommer du som sagt att få möjlighet att visa dina kunskaper kontinuerligt under arbetsområdets gång. Vi kommer att använda oss av ett antal diamantdiagnoser, ett material från Skolverket.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Aritmetik 5

Rubrik 1

Når ännu ej målen
Når målen
Når målen med marginal
Välja och använda matematiska metoder
Eleven kan välja och använda såväl huvudräkning som skriftliga räknemetoder för att lösa uppgifter inom de fyra räknesätten.
Matematiska begrepp
Eleven visar kunskaper om matematiska begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: