Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi åk 8 Människokroppen ht-19

Skapad 2019-08-15 10:57 i Kronängsskolan Vaxholm Stad
Planering för området cellen och kroppens organsystem
Grundskola 8 Biologi
Andas! Varför? Ät! Varför? Vi lär oss om cellen, andning, blod och blodomlopp, matspjälkning, immunförsvar, huden och rörelseorganen.

Innehåll

Grovplanering människokroppen

Mål

När du har arbetat med de här kapitlen ska du kunna:

Cellens olika delar och dess funktioner.
Förklara hur matspjälkningen går till.
Förklara hur människans andningssystem fungerar samt var gasutbytet sker.
Hur stora och lilla blodomloppet fungerar samt blodets sammansättning.
Förklara immunförsvaret.
Förklara hur huden är uppbyggd.
Hur rörelseorganen fungerar.
Varför det är viktigt att ha en god kosthållning.
Varför det är viktigt att ha en god kondition och en bra hälsa.

Litteratur

Gleerup kap. 10 och 11

Preliminär planering, undervisning och tidsram

v.34-35          Intro, fotosyntesen, förbränning, cellen - cellandning                                           

v.36               Luftvägar och lungorna 

v.37               Mat och matspjälkning

v.38               Mat och matspjälkning

v.39               Blod och blodomloppet 

v.40               Blod och blodomloppet,  Immunförsvaret,

v.41               Huden, skelettet och muskler

v.42               Huden, skelettet och muskler

v.43              Prov, laborationsrapport

Examination

Kunskapskontroll i form av exitticket, Del av laborationsrapport,  Skriftligt prov analysfråga v.43

Bedömning

De förmågor jag bedömer är

 • Diskutera och ta ställning, hur väl du kan diskutera och föra ett resonemang samt hur väl du kan ta ställning för eller emot naturvetenskapliga argument.
 • Planera och undersöka, hur väl du kan planera en laboration samt genomföra och analysera resultatet.
 • Beskriva och förklara, hur väl du kan fundera och dra slutsatser.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  Bi  7-9
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: