Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska ht 19

Skapad 2019-08-15 11:00 i Klagstorps skola F-6 Trelleborg
Grundskola 4 – 6 Engelska
Vi utvecklar våra kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till vår förmåga att använda språket i olika sammanhang och för skilda syften.

Innehåll

 

 

 Bedömning:

Du kommer bedömas löpande efter din förmåga att:

- delta i lektionsaktiviteter

- formulera dig tal och skrift

- använda dig av språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd

- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Tidsplan / Lektionsplanering:

HT-19

Begreppslista:

 • topic
 • headline
 • conclusion
 • speech
 • reading comprehension
 • hearing comprehension
 • dialogue
 • conversation
 • grammar
 • communicate

Innehåll:

- läsförståelse (läsa-förstå-återge)

- hörförståelse (lyssna-förstå-återge)

- samtal kring välbekanta ämnen

- språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning

- fasta språkliga uttryck

- presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i tal och skrift

 

 Arbetsmaterial:
- olika texttyper
- samtalsdialoger
- film
- digitalt material
- spel
- sånger, rim och ramsor
- material från olika medier

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: