Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Läslyftet 2020/21 Glanshammars förskolor

Skapad 2019-08-15 11:03 i Ringblomman Örebro
Förskola
Glanshammars förskolor Läsåret 2020/21 Läslyftet:

Innehåll

Skriv en övergripande Pedagogisk planering som sträcker sig över läsåret.

Denna modul lyfter upp hur högläsning, berättande och strukturerade samtal om olika texter skapar förutsättningar för alla barn att utifrån sin erfarenhetsvärld ta viktiga steg i sin utveckling till läsare.

1.  Bakgrund:  Gå laget runt och berätta vad ni har med er från vårens utvärdering. Ha det i åtanke när ni gör er pedagogiska planering.

2.  Nuläge:

  - Förutsättningar , vilken kunskap finns i barngrupp? 

Normer & Värden (jämställhet) 

Språkutveckling /Läsa och Berätta 

Matematik 

Naturvetenskap

Teknik 

Digitalisering

Estetiska uttrycksformer

Hållbarutveckling 

  -Vilken fysisk inomhus & utomhus miljö har vi? Vilka sociala förutsättningar skapar vi?

  - Vad har vi för kompetenser i arbetslaget och hur kan vi ta till vara på dessa?

3. Förhållningssätt: Gå igenom  diskussionsfrågorna ni fått och skriv i separat dokument. 

4. Barnens inflytande:

-Hur ger vi barnen inflytande i verksamheten?

-Hur ska vi ta reda på vad barnen är intresserade av?

5.Utifrån valt project, Läslyftet Modul  "Läsa & Berätta" samt nuläget i punkt 2 vilka mål sätter vi efter följande rubriker: 

Normer & Värden (jämställhet) 

Språkutveckling / Läsa och Berätta 

Matematik 

Naturvetenskap

Teknik 

Digitalisering

Estetiska uttrycksformer

Hållbarutveckling 

6. Uppföljning/ Utvärdering/ Utveckling  
  Sker varje vecka på avdelningsplaneringen.

 Sker kontinuerligt på avdelningens lärlogg och kopplas till den pedagogiska planeringen. Kom ihåg att sätta etikett på inläggen.

 

Pedagogiska planeringens mål ska vara satta och med på gruppsamtalet med förskolecheferna i augusti/september

Tilldela den pedagogiska planeringen och skriv direkt i mallen.

Denna blir då offentlig för alla.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: