Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen

Skapad 2019-08-15 11:04 i Björkåsskolan Grundskolor
Grundskola 4 NO (år 1-3) Biologi
I detta område kommer vi att lära om skogen i Sverige. Du kommer att få lära dig om olika typer av skog och namn på träd och djur. Du kommer även att få lära dig om allemansrätten samt om vad vi människor använder skogen till.

Innehåll

Innehåll
Lövskog, barrskog och blandskog

Vad som händer med löv och döda djur i naturen

Namn på träd bär och svampar

Exempel på näringskedjor i skogen

Rovdjur och bytesdjur

Vad människan använder skogen till

Allemansrätten

Arbetssätt 
Vi kommer att arbeta och diskutera tillsammans i små grupper, men till viss del även arbeta individuellt. 

Du kommer att få ställa frågor, säga vad du tycker och tänker samt lyssna på dina klasskamrater. 

Vi kommer att ha lektioner både i skogen och i klassrummet. 

Vi kommer att se på filmer, läsa texter och använda oss av och skapa egna bilder.

Bedömning 

Det som kommer att bedömas är:

Din förmåga att ställa frågor, säga vad du tycker och hur du lyssnar in dina klasskamrater i diskussioner om området skogen. 

Din förmåga att ta reda på information om skogen genom att studera skogen samt genom att läsa texter och filmer

Din förmåga att visa vad du har lärt dig muntligt

Din förmåga att visa vad du har lärt dig med hjälp av text och bild. 

Din förmåga att använda begrepp inom biologin. 

Dina kunskaper om det central innehållet. 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
    Bi  4-6
  • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
    Bi  4-6

Matriser

NO Bi
Skogen år 4

På väg att nå en grundläggande nivå
Har grundläggande förmåga
Har god förmåga
Har mycket god förmåga
Engagemang
Din förmåga att ställa frågor, säga vad du tycker och hur du lyssnar in dina klasskamrater i diskussioner om området skogen.
Diskussioner
Din förmåga att föra diskussioner framåt.
Söka information
Din förmåga att ta reda på information om skogen genom att studera skogen samt genom att läsa texter och filmer.
Redovisning
Din förmåga att visa vad du har lärt dig muntligt.
Redovisning
Din förmåga att visa vad du har lärt dig med hjälp av text och bild.
Begrepp
Din förmåga att använda begrepp inom biologin.
Centralt innehåll
Vet vad lövskog, barrskog och blandskog är.
Centralt innehåll
Kan berätta hur löv och döda djur bryts ner.
Centralt innehål
Känner till namnen på några träd, bär och svampar.
Centralt innehåll
Kan ge exempel på näringskedjor i skogen.
Centralt innehåll
Känner til några rovdjur och bytesdjur.
Centralt innehåll
Vet vad människan använder skogen till.
Centralt innehåll
Kunna förklara vad som menas med allemansrätten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: