Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Syror och Baser åk 5

Skapad 2019-08-15 11:11 i Uppsävjaskolan Uppsala
Grundskola 4 – 6 Kemi
I detta arbetsområde kommer vi att prata om syror och baser. Det kommer handla om grundkunskap om pH-skalan men mestadels om saker som finns runtomkring oss i vardagen. Vi kommer lägga vikt på att baser och syror kan vara farliga på olika sätt - även att det finns farliga vätskor i hemmet. Aktuella miljöproblem kopplade till syror och baser kommer även att nämnas och diskuteras.

Innehåll

Undervisning och bedömning

Du kommer att via genomgångar, grupparbeten och enskilt arbete lära dig om de områden som tas upp under rubriken "Centralt innehåll".

Du kommer löpande att få möjlighet att visa vad du kan genom att tex:

- vara aktiv muntligt vid genomgångar/gruppdiskussioner/redovisningar/samtal

- vid skriftliga uppgifter/övningar/förhör.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Kemi Kunskapskrav år 4-6

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Samtala och diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Undersökningar
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Dokumentation
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Syror och baser
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: